Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 15.5.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Tonttien yleiset luovutusehdot ja -hinnat 1.9.2023–31.8.2024

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että tonttien luovutushinnat ja yleiset tontinluovutusehdot hyväksytään noudatettaviksi 1.9.2023 alkaen 31.8.2024 saakka. Mikäli Toukovuoren rivitalotontteja jaetaan tonttijaolla omakotitonteiksi, noudatetaan näissä AP-asemakaavamerkinnästä huolimatta omakotitonttien luovutushintoja ja luovutusehtoja.

Porvoo kaupunginvaltuusto päättää aina vuosittain asemakaavoitetun alueella sijaitsevien tonttien luovutusehdot sekä hinnat. Nykyiset hinnat ja ehdot ovat voimassa elokuun 2023 loppuun.

Talousarviomuutoksia vuoden 2023 talousarvioon

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

  • Konsernipalvelujen keskitettyä palkkavarausta varten myönnetään 2,5 miljoonaa euroa lisämäärärahaa.
  • Kaupunkikehityksen katujen uudisrakennuksen investointikohteeseen siirretään 1,2 miljoonaa euroa, sekä päällystämisen investointikohteelle 0,6 miljoonaa euroa katujen perusparannuksen investoinneille varatuista määrärahoista.
  • Kasvun ja oppimisen toimialan sitova tavoite ”oppilaaksiottoalueet tukevat optimaalista palveluverkkoa” poistetaan vuoden 2023 talousarviosta.

Vuoden 2023 talousarviovalmistelussa huomioitiin silloin tiedossa olevat palkankorotusvaraukset ja varauduttiin noin 2 prosentin kustannusvaikutuksiin. Sopimuskorotuksen muodostuessa lopulta arvioitua korkeammaksi, puuttuu kaupungin talousarviosta yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa henkilöstökulujen määrärahaa. Kaupunginhallitus päätti maaliskuun kokouksessaan palkita henkilöstöä vuoden 2022 työpanoksesta, jonka kattamiseen tarvitaan lisää määrärahaa 0,6 miljoonaa euroa. Yhteensä vuoden 2023 talousarvioon tarvitaan siten 2,5 miljoonan euron lisämääräraha palkkamenoihin.

Kaupunkikehityksen investointien määrärahoja siirretään toimialan hankkeiden kesken. Toimialan investointien nettomääräraha pysyy kokonaisuudessaan samana sisäisten siirtojen jälkeen.

Vuoden 2023 talousarviossa kasvun ja oppimisen toimialan yhdeksi sitovista tavoitteista päätettiin “oppilaaksiottoalueet tukevat optimaalista palveluverkkoa”. Sitovaa tavoitetta ei ole mahdollista edistää, koska kasvun ja oppimisen toimialan talousarvioesityksestä äänestettiin pois oppilaaksiottoalueiden tarkastelut sekä lautakunnassa että valtuustossa.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2022

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi hyvinvointikertomuksen vuosiraportin vuodelta 2022 ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.