Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 16.11.2020

Liikutaan Porvoon mitalla -liikuntaohjelma 2030

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Liikutaan Porvoon mitalla -liikuntaohjelman 2030 ja totesi, että kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden investointikokonaisuuden tilannekuvaa on käsitelty vuoden 2021 talousarvion yhteydessä.

Painopisteiksi ohjelmassa nousevat selkeästi sekä omatoimisen liikkumisen että liikunnan mahdollisuuksien parantaminen. Tämä merkitsee liikuntapaikka- ja kevytliikenneteiden rakentamisen, kaupunkisuunnittelun ja muiden reittien suunnittelua ja rakentamista siten, että ne tavoittavat mahdollisimman monta porvoolaista elämän elinkaaren eri vaiheissa, liikuntarajoitteista huolimatta.

Keskeinen tavoite on ollut: “Luodaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa porvoolaisille hyvät mahdollisuudet terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävälle omatoimiselle liikunta-aktiivisuudella ja ohjatun liikunnan harrastamiselle”. Liikuntaohjelma linjaa liikunnan ja liikkumisen painopisteet ja keskeiset kehittämistoimenpiteet 2020-luvulla.

Itä-Uudenmaan alueellisen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelman valmistelu

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä Itä-Uudenmaan alueellisen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelman valmistelun käynnistymisen tiedoksi.

Ohjelman valmistelussa ovat mukana Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo sekä Sipoo. Ohjelmaa valmistelevan työryhmän tavoitteena on saada ohjelmaluonnos valmiiksi vuoden 2021 tammikuussa, jonka jälkeen se tuodaan kuntiin hyväksyttäväksi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.