Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 16.11.2020

Idrott och motion med Borgåmott – idrottsprogram 2030

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna Idrottsprogrammet 2030 – idrott och motion med Borgåmått och konstaterade att kultur- och fritidstjänsters investeringshelhet har behandlats i samband med budgeten för år 2021.

Fokus i det nya idrottsprogrammet ligger tydligt på idrott och motion på eget initiativ och förbättring av möjligheterna till dessa. Det här betyder att idrottsplatser och vägar för lätt trafik ska byggas, stadsplaneringen och planeringen av andra rutter ska planeras och byggas så att de i Borgåbornas olika livsskeden når så många som möjligt, oberoende av nedsatt rörelseförmåga.

Ett viktigt mål för idrottsprogrammet 2030: “I samarbete med olika aktörer skapar vi med tanke på hälsa och välbefinnande goda möjligheter för Borgåborna att utöva idrott på eget initiativ och inom ledd verksamhet”. Idrottsprogrammet drar upp linjer för insatsområden inom idrott och motion och de viktigaste utvecklingsåtgärder för 2020-talet.

Beredningen av ett regionalt tillgänglighetsprogram för Östra Nyland

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna för kännedom att beredningen av ett regionalt tillgänglighetsprogram för östra Nyland inleds.

Av kommunerna i området deltar Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Sibbo i beredningen av programmet. Arbetsgruppen som bereder programmet har som avsikt att slutföra utkastet till programmet i januari 2021, varefter den skickas till kommunerna för godkännande.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen