Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 16.5.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaupunkistrategia vuosille 2022–2025

Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kaupunkistrategian vuosille 2022–2025.

Hinthaaran sivistyskeskuksen hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Hinthaaran sivistyskeskuksen hankesuunnitelman.

Yritystontin varaaminen ja myyminen Kilpilahden yritysalueelta Neste Oyj:lle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki varaa ja myy Neste Oyj:lle Porvoon kaupunginosan 36 korttelin 4012 tontin 1 (638-36-4012-1) hintaan 1 160 320 euroa.

Varaus ja myyntipäätös on voimassa 8 kuukautta tämän päätöksen saatua lainvoiman. Kaupunki perii varausmaksuna 600 euroa tämän päätöksen saatua lainvoiman.

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n kevätkokous 19.5.2022

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä Hans von Baghin edustajaksi yhdistyksen kevätkokoukseen. Kaupunginhallitus ilmoitti edustajalleen, että esityslistan suhteen ei ole huomauttamista.

Valtakunnallisista uudistuksista ja lainsäädäntömuutoksista johtuvat uudet virat konsernihallinnossa

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti perustaa konsernihallintoon 1.6.2022 alkaen seuraavat vakinaiset virat:

  • kotouttamispäällikön virka
  • kotouttamisasiantuntijan virka
  • työllisyysasioiden päällikön virka
  • yhteys- ja viestintäjohtajan virka

Lisäksi kaupunginhallitus päätti perustaa kaksi määräaikaista omavalmentajan ja neljä määräaikaista omavalmentaja-työluotsin virkaa ajalle 1.6.2022 – 31.12.2024.

Yhteys- ja viestintäjohtaja Aino-Marja Kontio ei osallistunut asian käsittelyyn.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.