Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 16.5.2022

Stadsstrategin för åren 2022–2025

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner stadsstrategin för åren 2022–2025.

Projektplan för Hindhår bildningscentrum

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen för Hindhår bildningscentrum.

Reservering och försäljning av företagstomten i Sköldviks företagsområde till Neste Abp

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad reserverar och säljer tomt 1 i kvarteret 4012 i stadsdelen 36 i Borgå (638-36-4012-1) till Neste Abp mot ett pris på 1 160 320 euro.

Reserveringen och försäljningsbeslutet gäller i 8 månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft. Staden tar ut en reserveringsavgift på 600 euro efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f:s vårmöte 19.5.2022

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utse Hans von Bagh som sin representant till föreningens vårmöte. Stadsstyrelsen meddelade till sin representant att det inte finns något att anmärka om föredragningslistan.

Nya tjänster i koncernförvaltningen med anledning av reformer och lagstiftningsändringar på riksnivån

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt inrätta följande ordinarie tjänster i koncernförvaltningen fr.o.m. 1.6.2022:

  • intergrationschef
  • intergrationssakkunnig,
  • chef för sysselsättningsärenden
  • kommunikationsdirektör,

Dessutom beslutade stadsstyrelsen inrätta två tidsbundna tjänster som egentränare och fyra tidsbundna tjänster som egentränare-arbetslots för tiden 1.6.2022-31.12.2024.

Kommunikationsdirektör Aino-Marja Kontio deltog inte i behandlingen av ärendet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.