Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 17.10.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä sekä eräitä tartuntatautilain valvontatehtäviä koskeva kuntien yhteistoimintasopimus

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveydenhuollon tehtävien sekä mahdollisen tartuntatautilain nojalla tehtävän valvonnan järjestämiseksi.

Itä-Uudenmaan kunnat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo ovat valmistelleet kuntalain 51 §:n ja 54 §:n mukaista yhteistoimintasopimusta ympäristöterveydenhuoltoon sisältyvien tehtävien sekä tartuntatautilain nojalla tehtävän valvonnan järjestämiseksi siten, että vastuukuntana toimii Porvoo. Uusi yhteistoimintasopimus korvaa vastaavat voimassa olevat sopimukset.
Uuden yhteistoimintasopimuksen myötä Myrskylän ja Pukkilan kunnat liittyvät yhteistoiminta-alueeseen ja Lapinjärven kuntaa koskevan sopimuksen hallinta siirtyy Lapinjärven kunnalle.

Talousarviomuutoksia vuoden 2022 talousarvioon

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022 talousarvion kunnallisveron tuotto korotetaan 218,7 miljoonaan euroon, yhteisöveron tuotto korotetaan 68 miljoonaan euroon, sosiaali- ja terveystoimelle myönnetään kuuden miljoonan euron lisämääräraha, sivistystoimelle kahden miljoonan euron lisämääräraha, konsernihallinnolle kahden miljoonan euron lisämääräraha ja pelastustoimelle 130 000 euron lisämääräraha.

Kaupungin vuoden kolmas talouden ja toiminnan seurantaraportti laadittiin ajanjaksolta 1.1-30.9.2022. Vuoden 2022 kolmas seurantaraportti osoittaa, että kaupungin toiminta on pääosin toteutumassa talousarvion mukaisena. Osavuosiraportin yhteydessä on tarpeen korottaa sekä tulo- että menopuolen eriä talousarviossa.

Vaalilautakuntien asettaminen (Eduskuntavaalit 2023)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Vastaus valtuustoaloitteeseen, uusi kaksikielinen päiväkoti Haikkoo-Tolkkinen alueelle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Energiansäästötoimenpiteet kaupungin omissa tiloissa ja kiinteistöissä

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen toteutettavista energiansäästötoimenpiteistä ja valtuuttaa toimitilajohdon toteuttamaan ne.

Lämpötiloja lasketaan kaupungin kaukovalvonnan piirissä olevissa käyttöaikoina yhdellä asteella ja käyttöaikojen ulkopuolella tämän lisäksi edelleen 1,5 asteella. Sähköä säästetään samoissa kohteissa säätämällä hämäräkytkimiä syttymään myöhemmin, sammuttamalla osa ulkovaloista kokonaan käyttöaikojen ulkopuolella ja ohjelmoimalla sisävalaistus kokonaan pois öisin ja viikonloppuisin.

Itärata Oy:n osakastapaaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Jorma Wiitakorven luottamushenkilöjohdon edustajaksi Itärata Oy:n osakastapaamiseen.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.