Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 17.2.2020

Toimialojen käyttötalouden talousarvioylitykset 2019

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2019 talousarvioon myönnetään 4,6 miljoonan euron ylitysoikeus ja konsernihallinnon vuoden 2019 talousarvioon myönnetään 1,3 miljoonan euron ylitysoikeus.

Asemakaavamuutos, Länsirannan päiväkoti

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Länsirannan päiväkodin asemakaavamuutosehdotuksen kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin. Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen vuonna 2019 päättämää linjausta.

Yhteisöjen vanhat hallitukset jatkavat lukuun ottamatta seuraavia muutoksia: 

  • Careeria Oy:n hallitukseen valittiin Anne Wetterstrand Jaakko Westerlundin tilalle.
  • Tarkennuksia tehtiin myös Careeria Oy:n tytäryhteisöjen hallituksiin.

Taloussuunnittelun ja -seurannan vuosikello 2020 sekä alustava talousarviokehys 2021

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vuosikellon vuodeksi 2020 ja merkitä ennakollisen talousarviokehyksen tiedoksi.

Vuosikello sisältää keskeiset taloussuunnittelun ja – seurannan tehtävät. Vuosikelloon on aikataulutettu edellisen vuoden tilinpäätöksen käsittely, kuluvan vuoden talousarvion seuranta ja seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu. 

Talouden suunnittelua ja ennakointia on kehitetty siten, että jo helmikuussa laaditaan ennakollinen talousarviokehys vuodelle 2021, joka toimii taloussuunnittelun lähtökohtana.

Talousarvion laatimisohje ja varsinainen talousarviokehys tulee kaupunginhallituksen päätettäväksi toukokuussa. Lautakuntien ehdotukset perusteluineen tulee olla valmiina 18. syyskuuta mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys julkistetaan lokakuun puolivälissä, jonka jälkeen kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä lokakuun kokouksissaan. Kaupunginvaltuusto vahvistaa talousarvion ja taloussuunnitelman sekä tulovero- ja kiinteistöveroprosentit marraskuussa. 

Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 käsitellään kaupunginvaltuuston kesäkuun kokouksessa. 

Kuluvan vuoden talouden ja toiminnan seurantaraportit esitetään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle huhtikuun ja elokuun lopun tilanteiden perusteella. Tytäryhteisöt raportoivat taloudestaan ja toiminnastaan neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle. Vuosikellon aikataulun lisäksi kaupunginhallitus saa käsiteltäväkseen joka kuukausi raportin kaupungin taloudellisen tilanteen kehittymisestä.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.