Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 17.5.2021

Itä-Uudenmaan alueellinen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma vuosille 2021–2025

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Uudenmaan alueellisen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelman vuosille 2021–2025.

Itä-Uudenmaan alueellisen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelman visiona on, että Itä-Uudenmaan kunnat tarjoavat asukkailleen mahdollisimman esteettömän elinympäristön ja saavutettavat palvelut.

Asemakaavamuutos, Aleksentarinkadun itäpääte

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian käsiteltäväksi kaupunkikehityslautakuntaan Jaakko Jalosen esityksen mukaisesti. Anders Rosengren ei osallistunut asian käsittelyyn.

Vaalilautakuntien asettaminen, Kuntavaalit 2021

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pannan asian pöydälle.

Muovipakkausten erilliskeräyspisteiden järjestäminen haja-asutusalueille

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti todeta Kuntaliiton lausuntoon viitaten, että talousarviota vuodelle 2021 ei voida panna täytäntöön siltä osin kuin siinä on edellytetty kuntatekniikan laajentavan muovin keräystä palvelukyliin kuluvan vuoden aikana.

Kaupunginjohtaja poisti päätösesityksestään seuraavan lauseen: ”Kaupunginhallitus päättää lisäksi antaa yllä olevan lausuntonaan valtuustoaloitteeseen muovinkeräyksen laajentamiseksi palvelukyliin.” Kaupunginhallitus käsittelee vastauksen valtuustoaloitteeseen erikseen myöhemmin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2021 talousarviossa on sivulla 27 Kuntatekniikan kustannusten perusteluissa todettu, että muovin keräyspisteitä laajennetaan kyliin vuonna 2021. Tämän perustelun taustalla on valtuustoaloite syyskuulta 2020 yhteyshenkilönään valtuutettu Tuomas Kanervala. Aloitteessa on esitetty, että Porvoon kaupunki laajentaa muovinkeräyspisteitä palvelukyliin kaikissa ilmansuunnissa.

Porvoon kaupunki on selvittänyt kaupungin mahdollisuutta järjestää muovinkeräys alueellaan. Tässä tarkoituksessa kaupunki on tilannut Kuntaliitolta lausunnon. Lausunnossa todetaan yksiselitteisesti, että jätehuolto, jollaiseksi myös muovinkeräys lasketaan, on maksuperusteista palvelua eikä kaupunki voi järjestää sitä verovaroin.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.