Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 18.12.2023

Porvoon kehäsymboli.

Asuintonttien varaaminen AK 549 Tehtaanpuiston puutalot

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki varaa Avain Yhtiöt Oy:lle AK 549 Tehtaanpuiston puutalot nimisen asemakaavan mukaiset tontit 1 ja 2 sekä tontteihin liittyvän LPA-pysäköintialueen. Tämä varauspäätös on voimassa 8 kuukautta sen saatua lainvoiman. Kaupunki perii varausmaksuna 12 000 euroa tämän päätöksen saatua lainvoiman.

Sosiaalitoimen ja terveyden ja sairaanhoidon rahastojen yhdistäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahastoksi

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto yhdistää sosiaalitoimen rahaston ja terveyden- ja sairaanhoidon rahaston uudeksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahastoksi ja hyväksyy säännöt rahastolle vt. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Rahaston käytöstä raportoidaan vuosittaisen hyvinvointiraportoinnin yhteydessä.

Vilhelmiina Eskola esitti asian käsittelyn aikana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavalla evästyksellä: asia valmistellaan siten, että sosiaalitoimen rahasto ja terveyden ja sairaanhoidon rahasto siirretään Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Vt. kaupunginjohtajan esitys voitti äänestyksessä Eskolan esityksen äänin 8 (Blomqvist-Valtonen Elin, Holmström Johnny, Lund Bodil, Puromies Eeva, Söderberg Johan, Uski Nina, Välimäki Markku, Wiitakorpi Jorma) – 3 (Eskola Vilhelmiina, Ryynänen Sami, Valasti Matti). Nea Hjelt, Marianne Korpi, Mikaela Nylander, Kevin Servin ja Frida Sigfrids eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Nylanderin perintövarojen käyttäminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Nylanderin perintövarojen käyttösuunnitelman vuosille 2024–2026.

Kaupunginjohtaja tarkensi esitystään seuraavasti: 10 000 euroa käytetään musiikkiopiston stipendirahastoon. Gammelbackan kausivaloihin käytetään 40 000 euroa eikä 50 000 euroa.

Liikuntapalveluiden kehittäminen

Asia otettiin pois esityslistalta.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.