Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 18.12.2023

Porvoon kehäsymboli.

Reservering av bostadstomter, DP 549 Fabriksparkens trähus

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad reserverar tomterna 1 och 2 samt det anslutande parkeringsområdet LPA enligt detaljplanen DP 549 Fabriksparkens trähus till Avain Yhtiöt Oy. Detta reserveringsbeslut är i kraft i 8 månader efter att beslutet har vunnit laga kraft. Staden tar ut en reserveringsavgift på 12 000 euro efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

Sammanslagning av socialsektorns och hälso- och sjukvårdens fonder till en ny fond för främjande av hälsa och välfärd

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå att stadsfullmäktige slår socialsektorns fond och hälso- och sjukvårdsfonden samman till en ny fond för främjande av hälsa och välfärd och godkänner stadgar för fonden enligt tf. stadsdirektörens förslag. Användningen av fonden rapporteras i samband med den årliga välfärdsrapporteringen.

Under behandlingen av ärendet föreslog Vilhelmiina Eskola att ärendet återremitteras för ny beredning med följande anvisning: socialsektorns fond och hälso- och sjukvårdsfonden överförs till Östra Nylands välfärdsområde. I omröstningen vann tf. stadsdirektörens förslag över Eskolas förslag med rösterna 8 (Blomqvist-Valtonen Elin, Holmström Johnny, Lund Bodil, Puromies Eeva, Söderberg Johan, Uski Nina, Välimäki Markku, Wiitakorpi Jorma) – 3 (Eskola Vilhelmiina, Ryynänen Sami, Valasti Matti). Nea Hjelt, Marianne Korpi, Mikaela Nylander, Kevin Servin och Frida Sigfrids deltog inte i behandlingen av ärendet.

Bruket av Nylanders arvsmedel

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna dispositionsplanen för arvsmedel från Nylander för åren 2024–2026.

Tf. stadsdirektören preciserade sitt förslag: 10 000 euro används för musikinstitutens stipendiefond. 40 000 euro används för säsongbelysning till Gammelbacka i stället för 50 000 euro.

Utveckling av idrottstjänsterna

Ärendet togs bort från föredragningslistan.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.

Stadsstyrelsens föredragningslista: https://porvoofi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=85