Hoppa till innehåll

Tomtreservering för nya flervåningshus i trä på Västra åstranden

Stadsstyrelsen behandlar på sitt möte den 18 december reserveringen av två tomter för flervåningshus och tillhörande parkeringsområde till Avain Yhtiöt Oy. Tomterna ligger på Västra åstranden, nordväst om korsningen av Konstfabriksgatan och Guldlistgatan.

Bolaget har för avsikt att bygga en helhet med flervåningshus i trä på tomterna. Hälften av byggrätten används för bostadsrättsbostäder och hälften för hyresbostäder. Syftet är att huvudsakligen genomföra projektet med stöd från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara).

Om tomtöverlåtelse besluts senare, om parterna så kommer överens. Användning av Aras maximala tomtpris förutsätter ett beslut av Ara. Målet är att de första köpen görs under nästa år.

– I och med projektet byggs det boende till rimligt pris, och i trä, på Västra åstranden. Projektet kompletterar bostadsbyggandet på Västra åstranden på ett gott sätt, och i enlighet med Borgå stadsstrategi, berättar tomtchefen Pekka Söyrilä.