Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 19.10.2020

Asemakaava 524, Porvoon energia

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 26. lokakuuta.

Johan Söderberg, Matti Valasti, Roope Lenkkeri ja Henrik Rainio eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Asuintonttien luovuttaminen, Porvoon Energia, asemakaavamuutos

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 26. lokakuuta.

Johan Söderberg, Matti Valasti, Roope Lenkkeri ja Henrik Rainio eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021–2023

Kaupunginhallitus kävi yleiskeskustelua vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelmasta ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.