Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 19.10.2020

Detaljplan 524 Borgå Energi

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet. Stadsstyrelsen behandlar ärendet 26 oktober.

Johan Söderberg, Matti Valasti, Roope Lenkkeri och Henrik Rainio deltog inte i behandlingen av ärendet

Överlåtelse av bostadstomter, Borgå Energi, detaljplaneändring

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet. Stadsstyrelsen behandlar ärendet 26 oktober.

Johan Söderberg, Matti Valasti, Roope Lenkkeri och Henrik Rainio deltog inte i behandlingen av ärendet

Budget för år 2021 och ekonomiplan för åren 2021–2023

Stadsstyrelsen förde en allmän diskussion om budgeten 2021 och ekonomiplanen 2021–2023 och fortsätter behandlingen på följande möte.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen