Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 19.4.2021

Asumisen ohjelma vuosille 2020–2030

Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asumisen ohjelman vuodelle 2030 apulaiskaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus äänesti neljä kertaa asian käsittelyn aikana. Anders Rosengren ei osallistunut asian käsittelyyn.  

 • Mirja Suhonen esitti, että ohjelmaan tehdään seuraavat muutokset: 

  Poistetaan sivulta 12 (4.4) kappale: ”Yhtiöiden omistaman asunto-omaisuuden jatkuva kasvu ei ole omistajan strateginen päämäärä. Erityisesti konsernivelan ja -riskien kasvattaminen ei ole kaupungille tarkoituksenmukaista. Tästä syystä asuntoyhtiöillä pitää myös olla valmiutta hallitusti luopua rajoituksista vapautuneista kohteista, jotta yhtiö pystyy vapauttamaan itselleen käyttöön pääomaa osaksi asumisen kehitystä lisäämättä kaupungin takauksia ja muita riskejä. Nämä kohteet identifioidaan yhdessä omistajan kanssa”. Tämä korvataan kappaleella: ”Yhtiöiden omistaman asunto-omaisuuden kasvu erityisesti konsernivelkaa ja -riskejä kasvattamalla, ei ole omistajan strateginen päämäärä. Yhtiön tulee tarvittaessa käyttää laajaa keinovalikoimaa ja järjestelyjä vapauttaakseen itselleen omaa pääomaa osaksi asumisen kehitystä lisäämättä kaupungin takauksia ja muita riskejä. Yhtiön kokonaisvelkamäärän verrattuna nykytasoon, tulee olla laskeva, vaikka uusia kohteita toteutettaisiin. ”Poistetaan sivulta 16 (5.3) yksi lause: “joita saadaan tarvittaessa luopumalla rajoituksista vapautuneista kohteista.” Ko. kappale muutoksen jälkeen: ”Kaupungin vuokratalokonsernin ei pidä lisätä kaupungin velkaa ja riskiä kasvattamalla asuntokonsernin lainakantaa. Kaupungin vuokratalokonsernin rakennuttamien uusien asuntojen oman pääoman osuus osoitetaan ensi sijassa yhtiön vapaasta kassavirrasta sekä varoista. Kaupungin takaus ja velkarahoitus voi olla tapauskohtaisesti mahdollinen, mikäli kaupunki erikseen pyytää rakennushankkeen toteuttamista ja osoittaa rakentamiskohteen. 

  Apulaiskaupunginjohtajan esitys voitti äänestyksessä Mirja Suhosen esityksen äänin 9 (Anna-Stiina Lundqvist, Pehr Sveholm, Jari Oksanen, Outi Lankia, Markku Välimäki, Hanna Lönnfors, Johan Söderberg, Nina Uski, Bodil Lund) – 3 (Jaakko Jalonen, Mirja Suhonen, Anette Karlsson). 

 • Mirja Suhonen esitti, että sivulla 16 kaikki kappaleessa 5.3 sulkuihin (…) kirjoitetut osat poistetaan. 

  Apulaiskaupunginjohtajan esitys voitti äänestyksessä Mirja Suhosen esityksen äänin 9 (Anna-Stiina Lundqvist, Pehr Sveholm, Jari Oksanen, Outi Lankia, Markku Välimäki, Hanna Lönnfors, Johan Söderberg, Nina Uski, Bodil Lund) – 3 (Jaakko Jalonen, Mirja Suhonen, Anette Karlsson). 

 • Outi Lankia esitti, että poistetaan sanat ”tiiviimpää rakentamista” sivulta 10 (kappale 4.2): ”Luontoa kunnioittava rakentaminen tarkoittaa tiiviimpää rakentamista yhtä lailla mahdollistaen lähiluonnon ihmisille sekä samalla turvaten luonnon monimuotoisuutta ja enemmän koskematonta luontoa eläimille ja kasveille.” 

  Apulaiskaupunginjohtajan esitys voitti äänestyksessä Outi Lankian esityksen äänin 9 (Anna-Stiina Lundqvist, Pehr Sveholm, Hanna Lönnfors, Jari Oksanen, Anette Karlsson, Johan Söderberg, Bodil Lund, Jaakko Jalonen, Mirja Suhonen) – 3 (Outi Lankia, Nina Uski, Markku Välimäki). 

 • Outi Lankia esitti, että lisätään sivulle 14 tavoitteisiin (5.1) uusi lause: ”Kaupunki tarjoaa tontteja myös palvelukylistä.” Ko. kappale muutoksen jälkeen: ”Kylien kaavoitus etenee kylärakenneohjelman periaatteiden mukaisesti. Vuosittain kyliin kaavoitetaan vähintään yksi kohde prioriteetillä 1. Kaupunki tarjoaa tontteja myös palvelukylistä.” 

  Apulaiskaupunginjohtajan esitys voitti äänestyksessä Outi Lankian esityksen äänin 9 (Anna-Stiina Lundqvist, Pehr Sveholm, Hanna Lönnfors, Jari Oksanen, Anette Karlsson, Johan Söderberg, Bodil Lund, Jaakko Jalonen, Mirja Suhonen) – 3 (Outi Lankia, Nina Uski, Markku Välimäki). 

Porvoon kaupungin asumisen ohjelma linjaa, kuinka kaupunki luo edellytyksiä tavoitteelliselle asuntotuotannolle, ilmastoviisaaseen asumiseen sekä asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Asumisen ohjelma on yksi konserninohjauksen välineistä, ja se ohjaa omalta osaltaan asioiden valmistelua ja päätöksentekoa Porvoon kaupungissa. Asumisen ohjelmassa käsitellään asuntoasioiden nykytilaa, kaupungin strategian edellytyksiä asuntopolitiikalle sekä asuntopoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä ohjelmakaudelle 2020–2030.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.