Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 19.4.2021

Programmet för boende 2020–2030 

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar föreslå stadsfullmäktige att programmet för boende 2030 godkänns enligt biträdande stadsdirektörens förslag. Stadsstyrelsen röstade fyra gånger under behandlingen av ärendet. Anders Rosengren deltog inte i behandlingen av ärendet. 

 • Mirja Suhonen föreslog att man gör följande ändringar till programmet:

  Poistetaan sivulta 12 (4.4) kappale: ”Yhtiöiden omistaman asunto-omaisuuden jatkuva kasvu ei ole omistajan strateginen päämäärä. Erityisesti konsernivelan ja -riskien kasvattaminen ei ole kaupungille tarkoituksenmukaista. Tästä syystä asuntoyhtiöillä pitää myös olla valmiutta hallitusti luopua rajoituksista vapautuneista kohteista, jotta yhtiö pystyy vapauttamaan itselleen käyttöön pääomaa osaksi asumisen kehitystä lisäämättä kaupungin takauksia ja muita riskejä. Nämä kohteet identifioidaan yhdessä omistajan kanssa”. Tämä korvataan kappaleella: ”Yhtiöiden omistaman asunto-omaisuuden kasvu erityisesti konsernivelkaa ja -riskejä kasvattamalla, ei ole omistajan strateginen päämäärä. Yhtiön tulee tarvittaessa käyttää laajaa keinovalikoimaa ja järjestelyjä vapauttaakseen itselleen omaa pääomaa osaksi asumisen kehitystä lisäämättä kaupungin takauksia ja muita riskejä. Yhtiön kokonaisvelkamäärän verrattuna nykytasoon, tulee olla laskeva, vaikka uusia kohteita toteutettaisiin. ”Poistetaan sivulta 16 (5.3) yksi lause: “joita saadaan tarvittaessa luopumalla rajoituksista vapautuneista kohteista.” Ko. kappale muutoksen jälkeen: ”Kaupungin vuokratalokonsernin ei pidä lisätä kaupungin velkaa ja riskiä kasvattamalla asuntokonsernin lainakantaa. Kaupungin vuokratalokonsernin rakennuttamien uusien asuntojen oman pääoman osuus osoitetaan ensi sijassa yhtiön vapaasta kassavirrasta sekä varoista. Kaupungin takaus ja velkarahoitus voi olla tapauskohtaisesti mahdollinen, mikäli kaupunki erikseen pyytää rakennushankkeen toteuttamista ja osoittaa rakentamiskohteen.

  Biträdande stadsdirektörens förslag vann över Mirja Suhonens förslag med rösterna 9 (Anna-Stiina Lundqvist, Pehr Sveholm, Jari Oksanen, Outi Lankia, Markku Välimäki, Hanna Lönnfors, Johan Söderberg, Nina Uski, Bodil Lund) – 3 (Jaakko Jalonen, Mirja Suhonen, Anette Karlsson). 

 • Mirja Suhonen föreslog att: ”Sivulla 16 kaikki kappaleessa 5.3 sulkuihin (…) kirjoitetut osat poistetaan.”

  Biträdande stadsdirektörens förslag vann över Mirja Suhonens förslag med rösterna 9 (Anna-Stiina Lundqvist, Pehr Sveholm, Jari Oksanen, Outi Lankia, Markku Välimäki, Hanna Lönnfors, Johan Söderberg, Nina Uski, Bodil Lund) – 3 (Jaakko Jalonen, Mirja Suhonen, Anette Karlsson).

 • Outi Lankia föreslog att:  

  Poistetaan sanat ”tiiviimpää rakentamista” sivulta 10 (kappale 4.2): ”Luontoa kunnioittava rakentaminen tarkoittaa tiiviimpää rakentamista yhtä lailla mahdollistaen lähiluonnon ihmisille sekä samalla turvaten luonnon monimuotoisuutta ja enemmän koskematonta luontoa eläimille ja kasveille.” 

  Biträdande stadsdirektörens förslag vann över Outi Lankias förslag med rösterna 9 (Anna-Stiina Lundqvist, Pehr Sveholm, Hanna Lönnfors, Jari Oksanen, Anette Karlsson, Johan Söderberg, Bodil Lund, Jaakko Jalonen, Mirja Suhonen) – 3 (Outi Lankia, Nina Uski, Markku Välimäki). 

 • Outi Lankia föreslog att:

  ”Lisätään sivulle 14 tavoitteisiin (5.1) uusi lause: ”Kaupunki tarjoaa tontteja myös palvelukylistä.” Ko. kappale muutoksen jälkeen: ”Kylien kaavoitus etenee kylärakenneohjelman periaatteiden mukaisesti. Vuosittain kyliin kaavoitetaan vähintään yksi kohde prioriteetillä 1 Kaupunki tarjoaa tontteja myös palvelukylistä.” 

  Biträdande stadsdirektörens förslag vann över Outi Lankias förslag med rösterna 9 (Anna-Stiina Lundqvist, Pehr Sveholm, Hanna Lönnfors, Jari Oksanen, Anette Karlsson, Johan Söderberg, Bodil Lund, Jaakko Jalonen, Mirja Suhonen) – 3 (Outi Lankia, Nina Uski, Markku Välimäki). 

I Borgå stads program för boende drar man upp riktlinjer hur staden kan skapa förutsättningar för en målinriktad bostadsproduktion, klimatsmart boende samt stöd för boendenas välmående. Programmet för boende är ett av koncernstyrningens verktyg och det styr för sin del beredningen av ärendena och beslutsfattandet i Borgå stad. I programmet behandlas nuläget i bostadsärendena, stadens strategiska förutsättningar för bostadspolitik samt bostadspolitiska mål och åtgärder för programperioden 2020-2030.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.