Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 19.6.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Sopimus yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupunki lähettää sopimuksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen, perustelumuistion TE-palveluiden kustannustenjaoksi ja TE-palveluiden järjestämissuunnitelman kunnille käsiteltäviksi: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila ja Sipoo.

Valitus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 23.5.2023 tekemästä päätöksestä hyväksyä varausilmoitus malminetsintäluvan valmistelemiseksi Porvoon kaupungin alueella

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöksestä 23.5.2023, jolla virasto hyväksyi MaxBe Oy:n varaushakemuksen malminetsintäluvan valmistelua varten. Valituskirjelmään voidaan tehdä tarpeellisia oikeudellisia täsmennyksiä.

Kaupunki katsoo, että varausilmoituksen hyväksymiselle ei ole ollut kaivoslaissa asetettuja edellytyksiä.

Saaristoasiain neuvottelukunnan saaristoseminaari 10.-11.10.2023

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että valtuustoryhmät ilmoittavat hallintojohtajalle edustajansa saaristoseminaariin.

Vuoden 2023 saaristoseminaarin teemana on saaristoasuminen sekä lapset ja nuoret.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.