Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 2.3.2020

Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston asettaminen vuosille 2020–2021

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asiat pöydälle.

Maankäytön toteuttamissuunnitelman vuosille 2020–2024

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä maankäytön toteuttamissuunnitelman vuosille 2020–2024 tiedoksi.

Maankäytön toteuttamissuunnitelmassa ajoitetaan uudisrakentamista varten tarvittava maanhankinta, kaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä tonttien luovutus. Lisäksi arvioidaan prosessin eri vaiheessa syntyviä kustannuksia sekä saatavia tontinmyynti- ja vuokratuloja. Suunnitelman avulla pyritään turvaamaan resurssien oikeellisuus ja rahoituksen aikataulutus. Suunnitelmassa voidaan myös arvioida asetettujen tavoitteiden taloudellisia toteutumisedellytyksiä. Maankäytön toteuttamissuunnitelma toimii kaupunkikehityksen tehtäväalueen toiminnan ja talouden suunnittelun työvälineenä.

Vastaus valtuustoaloitteeseen Reilun kaupan kaupungiksi pyrkimisestä

Anna-Stiina Lundqvist esitti Jari Oksasen kannattamana, että vastaus valtuustoaloitteeseen Reilun kaupan kaupungiksi pyrkimisestä palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. 

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen jatkaa asian käsittelyä äänin 10 (Markku Välimäki, Patrik Björkman, Elin Blomqvist-Valtonen, Nina Uski, Bodil Lund, Mirja Suhonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Johan Söderberg, Anders Rosengren) – 3 (Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Anne Korhonen). 

Vastaus valtuustoaloitteeseen hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti. 
Kaupunginhallituksen esityslista