Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 20.3.3023

Porvoon kaupungin tunnus.

Ero luottamustoimesta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Riikka Lintukankaalle vapautuksen kaupunkikehityslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen kaupunkikehityslautakuntaan.

Kaupunginhallitus myönsi Riikka Lintukankaalle vapautuksen Vaporan jäsenyydestä ja valitsi Mirja Suhosen uudeksi jäseneksi hänen tilalleen.

Lapsivaikutusten arviointimalli

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että selostuksessa mainittu lapsivaikutusten arviointimalli otetaan käyttöön. Arviointimallin käytön edetessä arvioidaan vaikutukset valmistelun resurssointiin.

Sivistyslautakunta hyväksyi joulukuussa 2022 lapsivaikutusten arviointimallin, joka päätettiin ottaa käyttöön kasvun ja oppimisen toimialalle. Arviointimallia on nyt tarkasteltu ja jatkotyöstetty poikkialaisessa työryhmässä, jossa siitä on valmisteltu kaikille kaupungin toimialoille soveltuvaa versiota. Lainsäädäntö edellyttää viranomaiselta valmisteltavien asioiden riittävää ja asianmukaista selvittämistä. Lapsivaikutusten arviointi tarkoittaa käytännössä, että kaupungin viranomaisen selvittämisvelvollisuutta täsmennetään lapsiin kohdistuvien vaikutusten osalta.

Valmistelussa on katsottu, että sivistyslautakunnan hyväksymiä kriteerejä lapsivaikutusten arvioinnin tekemiselle on tarkennettava. Tarkennetut kriteerit ovat:

  • päätöksellä on merkittävää vaikutusta tietyn lapsiryhmän hyvinvointiin, terveyteen, kehitykseen tai oikeuksien toteutumiseen TAI
  • päätöksestä seuraa poikkeuksellinen muutos lasten saamiin palveluihin TAI
  • päätöksellä on huomattavaa vaikutusta lapsiperheiden taloudelliseen tilanteeseen.

Lapsivaikutusten arviointia ei tehdä yksilöä koskevista päätöksistä, väliaikaisratkaisuja koskevista päätöksistä tai päätöksistä, joille ei ole realistisesti toteutuskelpoista vaihtoehtoratkaisua. Arvioitavien päätöksien täytyy siis olla olennaisia kokonaisuuden kannalta. Lapsivaikutusten arvioinnin toteuttaminen ei siis ole päätöksenteon edellytys, ja sen käynnistämisessä tulee käyttää harkintaa. Se, ettei varsinaista lapsivaikutusten arviointia päädytä tietyn asian osalta toteuttamaan, ei kuitenkaan tarkoita, etteikö lasten erityisasemaa huomioitaisi päätöksenteossa. Päätösten lapsiin kohdistuvat vaikutukset huomioidaan kaikessa lapsia koskevissa päätöksissä. Tämä on osa hyvää hallintoa ja vaikutustietoista päätösten valmistelua.

Sydkustens landskapsförbund r.f:n edustajien valinta

Sydkustens landskapsförbund r.f. pitää vuosikokouksensa 19.4.2023. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita edustajansa Sydkustens landskapsförbund r.f:n vuosikokoukseen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

  • Malin Lönnroth, varajäsen Frida Sigfrids
  • Mikael Hiltunen, varajäsen Ove Blomqvist
  • Gunilla Partanen, varajäsen Brita Andersson

Kaupunginhallituksella ei ole huomauttamista kokouksen esityslistan suhteen.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.