Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 22.1.2024

Porvoon kehäsymboli.

Kaupunginjohtajan virka

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valtuuttaa valmisteluryhmän esihaastattelemaan hakijoita ja tekemään sen jälkeen esityksensä haastateltavista kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus pitää ylimääräisen Teams-kokouksen 31.1.2024, jolloin se valitsee haasteltavat kokoukseen 5.2.2024.

Kerrostalotontin myyminen, Tehtaanpuiston puutalot

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki myy Asunto Oy Porvoon Taidetehtaankatu 3 A:lle asuinrakennustontin 638-22-459-2. Kauppahinta on 1 076 700 euroa.

Samassa yhteydessä Porvoon kaupunki allekirjoittaa maanvuokrasopimuksen, jolla Asunto Oy Porvoon Taidetehtaankatu 3 A (15/31 määräosa) ja Asunto Oy Porvoon Taidetehtaankatu 3 B (16/31 määräosa) vuokraavat LPA-tontin 638-22-451-8. Vuokra-aika on 30 vuotta. Vuokralainen maksaa vuokraa kertakorvauksena 500 euroa.

Lisäksi kauppakirjan ja maanvuokrasopimuksen yhteydessä maksetaan tonttien lohkomiskustannukset. Tämä päätös on voimassa 8 kuukautta sen saatua lainvoiman.

Digiohjelma 2024–2026

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä digiohjelman 2024–2026 liitteineen. Ohjelma on jatkoa edelliselle digiohjelmalle, joka perustui edelliseen kaupunkistrategiaan. Digiohjelma 2024–2026 sisältää osittain samoja elementtejä kuin edeltäjänsä, mutta uutena teemana on ilmastotavoitteiden tukeminen digitalisaation avulla.

Ohjelman kolme teemaa ovat:

  • palvella asiakkaita kattavasti ihmislähtöisillä sähköisillä palveluilla,
  • hyödyntää digitalisoitumista päivittäisten ilmastotekojen toteuttamiseksi ja
  • ketteröittää ja automatisoida toimintaa hyödyllisempään ajankäyttöön.

Digiohjelman liitteenä olevaa tiekarttaa seurataan ja päivitetään vuosittain kaupunginhallituksessa.

Lupa palkata avoimeen tehtävään tai virkaan

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esitettyjen tehtävien täyttämisen.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.