Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 22.5.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2024–2026 ja talousarviokehys vuodeksi 2024

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vuosien 2024–2026 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen ja talousarviokehyksen vuodeksi 2024 sekä lähettää talousarviokehyksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Asuintontin luovuttaminen Opistokuja 1

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki varaa ja myy TA-Asumisoikeus Oy:lle Opistokuja 1 (AK 544) nimisen asemakaavan mukaisen tontin 1 (kiinteistötunnus 638-22-419-1). Kauppahinta on 756 650 euroa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki varaa ja myy TA-Yhtiöt Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Opistokuja 1 (AK 544) nimisen asemakaavan mukaisen tontin 2 (kiinteistötunnus 638-22-419-2). Kauppahinta on 495 800 euroa.

Lausunto Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman MAL 2023 -luonnoksesta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki antaa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman MAL 2023 -luonnoksesta esityksen mukaisen lausunnon.

Porvoon kaupunki lausuu asiassa, että Lentorata ja Itärata tulisi lisätä MAL-suunnitelmaan vuosina 2032–2035 toteutettavien hankkeiden listalle. Lentorata lyhentää matka-aikoja ja nopeat raideyhteydet Helsinkiin parantavat niin pääkaupungin kuin muiden alueiden kilpailukykyä. Lentoradan toteutuminen on edellytys Itäradan toteuttamiselle. Itärata lyhentää matka-aikaa itäisen Suomen ja pääkaupunkiseudun välillä ja mahdollistaa lähijunaliikenteen Porvooseen. Lentorata ja itärata olisivat myös keskeinen osa Euroopan laajuista TEN-T-ydinverkkoa.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.