Siirry sisältöön

Talousarviokehys käynnistää vuoden 2024 talousarviovalmistelun

Kaupungin vuoden 2024 talousarviovalmistelu käynnistyy, kun ensi vuoden talousarviokehys menee kaupunginhallituksen käsittelyyn 22. toukokuuta. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että toimialojen talousarvioehdotukset pysyvät kaupunginhallituksen hyväksymän talousarviokehyksen sisällä.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Talousarviokehys laaditaan toimialojen kokonaistuloille, kokonaismenoille ja investoinneille. Kun huomioidaan lisäksi tiedossa olevat muutokset sisäisissä erissä ja palvelutarpeen muutokset, saadaan koko kaupungin toimintamenojen kasvuarvioksi 4,2 prosenttia, kertoo rahoitusjohtaja Henrik Rainio

Talousarviokehyksessä on ennakoitu, että kunta-alan menot kehittyvät kuntatalousohjelman mukaisesti, ja inflaatio säilyy kohtuullisella tasolla noin 3,7 prosentissa.

Menojen arvioinnissa on lisäksi huomioitu tiedossa olevat toiminnalliset muutokset, kuten lapsimäärän kasvu kasvun ja oppimisen toimialalla. Elinvoiman toimialalla valmistaudutaan siihen, että TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa.

Verotulonäkymät myönteiset, yhteisöverokertymä korkea Kilpilahden yritysten tuloksen vuoksi

Kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan ensi vuonna 93 miljoonaa euroa, mikä vastaa suurin piirtein aiempia arvioita.

Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan noin 42 miljoonaa euroa, mikä on selvästi enemmän kuin aiemmin on arvioitu.

– Kaupungin yhteisöveron tuotto vaihdellut voimakkaasti viime vuosina sekä kuntasektorin jako-osuusmuutosten että Porvoon kaupungin oman jako-osuuden muutosten vuoksi, kertoo kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

– Kaupungin jakso-osuus määräytyy pitkälti Kilpilahden yrityskeskittymän tuloskehityksen mukaisesti.

Kaupungin nykyinen kunnallisveroprosentti on 7,11. Prosenttia on muutettava, koska hyvinvointialueuudistuksen myötä veroprosentti on määriteltävä prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella.

Valtionosuustuloiksi arvioidaan 48 miljoonaa euroa. Tuottoarvio perustuu valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton laskelmiin.

Kaupungin talous säilymässä ylijäämäisenä

Kehyksessä ennakoidaan, että kaupungin ylijäämä vuodelle 2024 on noin 15,8 miljoonaa euroa. Myös vuosina 2025 ja 2026 kaupungin talous näyttäisi pysyvän selvästi ylijäämäisenä.

– Kaupungin talouden positiiviset näkymät johtuvat pitkälti korkeiksi ennakoiduista yhteisöverotuloista, kertoo Jukka-Pekka Ujula.

– Valmisteilla oleva maan hallitusohjelma sekä loppuvuoden kokonaistalouden kehityssuunta saattavat vaikuttaa kuitenkin vielä merkittävästi ylijäämän arvioihin.

Investoinnit kasvuun jatkuvat

Investoinnit kasvuun jatkuvat myös vuonna 2024. Ensi vuoden nettoinvestoinnit ovat talousarviokehyksessä noin 38,4 miljoonaa euroa. Talonrakennushankkeisiin on varattu 17,2 miljoonaa euroa ja kaupunki-infran rakentamiseen 17,7 miljoonaa euroa.

– Korkea inflaatio ja materiaalin saatavuushaasteet alkavat näkymät investoinneissa kauttaaltaan, joten investointien määräraha-arvioita tuleville vuosille on päivitetty kehykseen. Investointien varsinaiset priorisointi- ja jaksottamisratkaisut tehdään vasta syksyn talousarviovalmistelussa, taustoittaa rahoitusjohtaja Rainio.

Kuinka kaupungin talousarvio valmistuu?

  • Kaupunginhallitus päättää kaupungin vuoden 2024 talousarvion laatimisohjeesta ja talousarviokehyksestä toukokuussa.
  • Lautakunnat tekevät omat talousarvioehdotuksena syyskuun loppuun mennessä.
  • Tämän jälkeen toimialojen esitykset yhdistetään, ja kaupunginjohtaja julkaisee oman talousarvioesityksen lokakuussa.
  • Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä lokakuun kokouksissaan ja tekee oman talousarvioesityksensä lokakuun lopussa.
  • Kaupunginvaltuusto vahvistaa talousarvion ja taloussuunnitelman sekä veroprosentit marraskuussa.