Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 24.2.2021

Hallintosäännön päivittäminen, tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto ottaa kiireellisenä 24.2.2021 pidettävässä kokouksessa käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi hallintosäännön muutoksen.

Muutosesityksen mukaan tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen päätösvalta siirretään kaupunginhallitukselle, ja se voi lain sallimissa rajoissa delegoida toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle tai jaostolle.