Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 24.5.2021

Sannäs skola, hankinnan keskeyttäminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Sannäs skolan pihan perusparannuksen ja korjausrakentamisen urakan hankintamenettely keskeytetään, ja uuden avoimen hankintamenettelyn valmistelu aloitetaan välittömästi.

Sivistysjohtajan virka

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että sivistysjohtajan viran kelpoisuusehdot ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus, hyvä johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon sekä Porvoon kaupungin viran- ja toimenhaltijoiden kielisäännön mukaisesti hyvä suomen ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi edellytetään kokemusta laajoista kehittämishankkeista ja aktiivista kehittämisotetta sekä hyviä viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Myös hyvä talousosaaminen ja paineensietokyky ovat tärkeitä tehtävässä onnistumisen kannalta.

Virka julistetaan haettavaksi 9.6.2021 klo 14 mennessä. Hakuilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivuilla ja Kuntarekry-palvelussa. Sivistysjohtajan kanssa solmitaan johtajasopimus.

Sivistysjohtajan virka julistettiin uudelleen haettavaksi, koska Helsingin hallinto-oikeus kumosi valtuuston kesällä 2019 tekemän valintapäätöksen.

Vaalilautakuntien asettaminen, kuntavaalit 2021

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita kuntavaalien vaalilautakuntien jäsenet. Kaupunginhallitus hyväksyi useita muutosesityksiä. Lisätietoja: hallintojohtaja Roope Lenkkeri, roope.lenkkeri@porvoo.fi

Edustajan nimeäminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Eteva kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous järjestetään 27.5.2021.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Jaakko Jalosen Porvoon kaupungin edustajaksi yhtymäkokoukseen. Kaupunginhallitus antoi kokouksessa toimintaohjeet ja evästyksen yhtymäkokouksen edustajalle.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.