Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 24.5.2021

Avbrytande av upphandling – Sannäs skola

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att upphandlingsförfarandet för entreprenaden med ombyggnad och renoveringsbyggande av Sannäs skolas gård avbryts på den ovannämnda grunden och beredningen av ett nytt öppet upphandlingsförfarande inleds omedelbart.

Tjänsten som bildningsdirektör

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att behörighetsvillkoren för tjänsten som bildningsdirektör är en lämplig högre högskoleexamen, kännedom om sektorn, god ledarförmåga och god förtrogenhet med kommunalförvaltningen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska enligt språkstadgan för tjänste- och befattningsinnehavare i Borgå stad. Dessutom förutsätts det erfarenhet av stora utvecklingsprojekt och ett aktivt utvecklingsgrepp samt goda kommunikations-, interaktions- och samarbetskunskaper. Även god ekonomisk kompetens och förmåga att tåla tryck är viktiga för att den sökande kan sköta sina arbetsuppgifter på ett lyckat sätt.

Tjänsten förklaras ledig att sökas t.o.m. 9.6.2021 kl. 14.00. Rekryteringsannonsen publiceras på stadens webbplats och i tjänsten Kommunrekry. Ett direktörsavtal tecknas med bildningsdirektören.

Tjänsten som bildningsdirektör förklaras ledig på nytt för att Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde det beslut som stadsfullmäktige fattade sommaren 2019 om valet av bildningsdirektör.

Tillsättande av valnämnder, kommunalvalet 2021

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja ledamöter i valnämnderna vid kommunalvalet. Stadsstyrelsen beslutade godkänna flera ändringsförslag. Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri, roope.lenkkeri@porvoo.fi.

Val av representanter till Eteva samkommuns samkommustämma

Eteva samkommun har en extra ordinarie samkommunstämma 27.5.2021.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja Jaakko Jalonen Borgå stads representant till samkommunstämman. Stadsstyrelsen gav vid mötet direktiv och vägledning för representanten vid samkommunstämman.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.