Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 24.6.2024

Vastaus valtuustoaloitteeseen eettisen ilmoituskanavan käyttöön ottamisesta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä lausunnon ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta.

Kaupunginjohtajan esitys voitti Eeva Puromiehen esityksen äänestyksessä äänin 7 (Jorma Wiitakorpi, Bodil Lund, Johnny Holmström, Markku Välimäki, Johan Söderberg, Nina Uski, Kevin Servin) – 6 (Vilhelmiina Eskola, Eeva Puromies, Frida Sigfrids, Matti Valasti, Elin Blomqvist-Valtonen, Sami Ryynänen). Eeva Puromies esitti, että viimeinen kappale lausunnossa muutetaan muotoon: ”Porvoon kaupunki vastustaa hallituksen esitystä laiksi ilmastolain muuttamisesta ja peräänkuuluttaa myös valtiota tarttumaan ilmastotoimiin ja tukemaan kuntia tärkeässä työssään.”

Palveluverkko

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Kaupunginjohtajan esitys hävisi äänestyksessä äänin 6 (Markku Välimäki, Vilhelmiina Eskola, Jorma Wiitakorpi, Matti Valasti, Nina Uski, Sami Ryynänen) – 7 (Kevin Servin, Johan Söderberg, Elin Blomqvist-Valtonen, Johnny Holmström, Bodil Lund, Frida Sigfrids, Eeva Puromies) Elin Blomqvist-Valtosen esitykselle. Blomqvist-Valtonen esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun.

Porvoon Puistokadun taideohjelma

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Porvoon Puistokadun taideohjelman.

Porvoon kaupunkisuunnittelu ja kulttuuripalvelut ovat yhteistyönä vuoden 2023 aikana laatineet Porvoon puistokadun taideohjelman. Taideohjelma määrittelee taiteen tavoitteet, pääperiaatteet taiteen sijoittumiselle, teemat ja painopisteet. Hyvät kokemukset Länsirannan taideohjelman toteutuksesta kannustavat taiteen yhdistämiseen myös osaksi Porvoon puistokadun suunnittelua.

Porvoon puistokadun toteutus tähtää elämykselliseen ja kiinnostavaan ympäristöön ja tähän tavoitteeseen vastaa osaltaan laadukas taide, joka nivoutuu kiinteästi osaksi Porvoon puistokadun rakentamista. Taidehankinnat tukevat alueen korkealuokkaisen rakentamisen periaatetta, luovat identiteettiä alueelle ja rikastuttavat kaupunkikuvaa.

Porvoon puistokadulla ja Porvoon Länsirannalla taidevelvoite määräytyy rakennusoikeuden kerrosneliöiden mukaan. Porvoon puistokadulla taidevelvoite noudattaa Länsirannan käytäntöä ja on 22 euroa/ k-m². Summa on voimassa vuoteen 2028, jonka jälkeen määrää tarkistetaan viiden vuoden välein. Käytännössä tonttikaupan yhteydessä laskutetaan erillinen taideraha, jonka turvin taideohjelman toteuttaminen on mahdollista.

Kotoutumiskoulutusten päällikön viran ja kahden suomi toisena kielenä (S-2) vakituisen opettajan viran perustaminen

Kaupunginhallitus päätti perustaa vakituisen kotoutumiskoulutusten päällikön viran 1.9.2024 alkaen ja kaksi suomi toisena kielenä (S2) vakituista opettajan virkaa 1.1.2025 alkaen.

Kevin Servin esitti, että päällikön virkaa ei perusteta. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.

Korjaus24.6.2024 klo 21.23: Palveluverkko-kohdasta puuttui Sami Ryynäsen nimi äänestystuloksista.