Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 25.10.2021

Vanhan Porvoon rakennuslupatoimikunnan nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti asettaa Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmän kaupunginhallituksen toimikaudeksi seuraavalla tavalla:

 • kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren,
 • kaupunkisuunnittelua edustava työryhmän sihteeri Emilia Saatsi,
 • edustaja Porvoon museosta ja
 • edustaja Museovirastosta.

 Lisäksi kaupunginhallitus valitsi toimikuntaan neljä luottamushenkilöjäsentä:

 • Timo Kouki (puheenjohtaja)
 • Pontus Mattsson (varapuheenjohtaja)
 • Riikka Lintukangas
 • Sara Malve-Ahlroth

Vanhan Porvoon rakennuslupatoimikunnan (Vapora) tehtävänä on laatia lausuntoja lupaa vaativista hankkeista kaupunginosan 1, eli Vanhan Porvoon alueella. Työryhmä voi lausua myös toimenpiteistä, jotka eivät välttämättä tarvitse lupaa, mutta jotka ovat muuten merkityksellisiä. Vaporan tehtävänä on koordinoida asiantuntijalausuntojen antamista ja näin mahdollistaa asiantuntijatahojen yhteistyö sekä toisaalta nopeuttaa ja selkeyttää Vanhaa Porvoota koskevia lupamenettelyjä.

Vuokrattavat elementtirakennukset, Sarastia Oy, puitejärjestely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki liittyy Sarastia Oy:n vuokrattavat elementtirakennukset -sopimukseen ajalle 1.11.2021 – 30.9.2025.

Sarastia Oy on kilpailuttanut usean toimittajan puitejärjestelyn, jonka kohteena ovat siirtokelpoiset, moduulirakentamiseen perustuvat elementtirakennukset väliaikaiseen tai pysyvämpään käyttöön.

Puitejärjestelyyn valitut toimittajat:

 • Adapteo Finland Oy
 • Elementit-E Oy
 • Fixcel Group Oy
 • Parmaco Oy
 • Teijo-Talot Oy

Puitejärjestely muodostaa reunaehdot rakennuksille, rakentamiselle sekä toimittajalta mahdollisesti hankittaville lisäurakoille ja -palveluille. Rakennukset hankitaan kevennetyllä kilpailutuksella, jossa tilaaja määrittää rakennuksen tilaohjelman ja käyttötarkoituksen sekä urakkaa koskevat vastuiden rajapinnat.

Tilaaja voi vaatia toimittajalta myös ns. avaimet käteen -urakkaa, jolloin toimittaja vastaa myös tonttiin kohdistuvista raivaus-, pohja- ja perustustöistä sekä kunnallistekniikan asennuksista. Rakennukset voidaan hankkia vuokralle, leasingvuokralle tai ostaa tilaajan taseeseen. Puitejärjestelyn sisällä tehtyjen vuokrasopimusten kesto on tilaajan vapaasti määritettävissä.

Puitesopimus luo hankinnoille selkeän raamin ja nopeuttaa sekä keventää hankintaprosessia. Toimittajien taustat on tarkistettu valmiiksi eikä kevennetyn kilpailutuksen tarjousajalle ei ole asetettu vähimmäisvaatimusta. Valituilta toimittajilta löytyy ratkaisu sekä lyhytaikaiseen, alle viisi vuotta, väistötilatarpeeseen, että pidempiaikaiseen, pysyväisluonteiseen ratkaisuun joko omaan taseeseen tai tarvittaessa leasing-mallilla.

Edustajien valitseminen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 • Aleksi Lehtonen, ersättare Gunilla Partanen
 • Anne Hornberg-Franck, ersättare Mika Seikku

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.