Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 25.5.2020

Kestävän talouden ohjelma 2020 – 2026

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Neste Oyj Kilpilahden NEXTBTL-laitosta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma, lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa Neste Oyj:n NEXBTL-laitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Lausuntoon lisättiin seuraavat lauseet: ”Toteutuessa hanke on kaupungille merkittävä, sillä jo rakentamisvaiheessa hankkeen työllistävä vaikutus alueella on useita tuhansia henkilötyövuosia. Hanke lisäisi merkittävästi uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa Porvoossa ja olisi tärkeä askel kohti Kilpilahden alueen muuttumista todelliseksi bio- ja kiertotalousalueeksi. Kaupunki pyrkii aktiivisesti osaltaan edesauttamaan investoinnin toteutumista Porvoossa.” Lisäksi lausuntoon tehtiin joitain pieniä tarkennuksia.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta, suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä suunnitelma osallistumisen ja tiedottamisen järjestämisestä.

Vireillä olevassa hankkeessa suunnitellaan uusiutuvia polttoaineita valmistavan NEXBTL-laitoksen rakentamista Porvoon Kilpilahden teollisuusalueelle. Hanke käsittää mm. NEXBTL-laitoksen, uuden vetylaitoksen, jäteveden esikäsittelyn, varastosäiliöt ja turvasoihdun. Laitos käyttää raaka-aineinaan mm. eläinrasvoja, kasvirasvoja ja erilaisia jätevirtoja. Laitoksen tuotteet ovat mm. uusiutuva propaani, uusiutuva teollisuusbensiini sekä uusiutuvat lentopetroli ja diesel.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Porvoon kaupungin ja Porvoon rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa Neste Oyj:n Kilpilahden NEXBTL-laitosta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.