Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 25.5.2020

Programmet för hållbar ekonomi 2020 – 2026

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet.

Neste Abp, Program för bedömning av miljökonsekvenserna från NEXTBTL-anläggningen i Sköldvik, utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt ge Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ett utlåtande om programmet för bedömning av miljökonsekvenserna från Neste Abp:s NEXBTL-anläggning enligt stadsdirektörens ändrade förslag.

Man tillade följande satser till utlåtandet: ”Toteutuessa hanke on kaupungille merkittävä, sillä jo rakentamisvaiheessa hankkeen työllistävä vaikutus alueella on useita tuhansia henkilötyövuosia. Hanke lisäisi merkittävästi uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa Porvoossa ja olisi tärkeä askel kohti Kilpilahden alueen muuttumista todelliseksi bio- ja kiertotalousalueeksi. Kaupunki pyrkii aktiivisesti osaltaan edesauttamaan investoinnin toteutumista Porvoossa.” Man gjorde ytterligare några preciseringar till utlåtandet.

I programmet för bedömning av miljökonsekvenserna ges information om projektet och projektalternativen, en tidtabell för planeringen, en plan för miljökonsekvenser som ska utredas i samband med MKB-förfarandet och hur dessa utredningar ska genomföras samt en plan för deltagande och information.

I det anhängiga projektet planeras en NEXBTL-anläggning för tillverkning av förnybara bränslen i Sköldviks industriområde i Borgå. Projektet omfattar bl.a. NEXBTL-anläggningen, en ny vätgasanläggning, förbehandling av avloppsvatten, lagercisterner och en säkerhetsfackla. Som råvaror används bl.a. animaliskt fett, vegetabiliskt fett och olika avfallskomponenter. Anläggningen producerar bland annat förnybar propan, förnybar gasbensin samt förnybar flygpetroleum och diesel.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har begärt Borgå stads och byggnads- och miljönämndens utlåtande om programmet för bedömning av miljökonsekvenserna från Neste Abp:s NEXBTL-anläggning i Sköldvik.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen