Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 27.4.2020

Jokilaakson koulun liikuntasalirakennuksen korjaustyön urakoitsijan valinta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Jokilaakson koulun liikuntasalirakennuksen korjaustyö tilataan HansaRak Oy:ltä hintaan 1 245 000 euroa (alv 0%). Kaupunginhallitus antoi hankkeelle käynnistämisluvan.

Sivistyslautakunta on päättänyt perustaa Jokilaakson koulun sekä lakkauttaa Tuorilan ja Kerkkoon koulut. Uuden koulun tilat on tarkoitus järjestää vanhan Kerkkoon koulun tontille osittain hyödyntäen olemassa olevaa rakennuskantaa. Uuden koulukokonaisuuden alustava kustannusarvio ja luonnospiirustukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.5.2019.

Aikaisemmin tontilla on ollut kolme rakennusta: ruokasalirakennus, vanha koulurakennus ja liikuntasalirakennus. Ruokasalirakennus on purettu vuonna 2019, ja sen paikalle on tulossa uusi koulurakennus. Uuden rakennuksen hankinnasta on valitettu ja hankinta on viivästynyt. Vanha koulurakennus on suojeltu ja hyvin hankalasti korjattavissa. Vanhan koulurakennuksen tulevasta käytöstä ei vielä ole päätöstä, mutta peruskorjaaminen esimerkiksi päiväkodiksi tai koulutiloiksi on mahdollista. Liikuntasalirakennus tulisi palvelemaan koulua myös jatkossa ja on korjauksen tarpeessa.

Nyt suunniteltuun korjauksen sisältyy kuntotutkimusten perusteella todettujen sisäilmaongelmien ja riskien korjaamista, talotekniikan osittainen uusiminen, toiminnallisia muutoksia tiloihin ja pintojen uusimista. Liikuntasalirakennukseen tehdään pieni laajennus, joka on tarpeen lämpöjärjestelmän muuttuessa öljylämmityksestä vesi-ilmakiertolämmitykseen. Urakkasuoritukseen sisältyy myös liikuntasalirakennuksen salaojituksen uusiminen ja rakennuksen pihojen uudelleen muotoilu sekä pihan pintarakenteiden ja leikkivälineiden asentaminen osalle pihaa. Pihan loput työt voidaan tehdä vasta kun uusi koulurakennus on rakennettu.

Kaupunki on pyytänyt tarjouksia Jokilaakson koulun liikuntasalirakennuksen korjauksesta ja pihan kunnostuksesta liikuntasalin ympäristössä. Hankinta toteutettiin minikilpailutuksena rakennustöiden puitesopimustoimittajien kesken. Tarjouspyyntö lähettiin neljälle tarjoajalle ja tarjouksia saatiin kaksi. Tarjousten vertailuperusteena oli halvin hinta.

Halvimman tarjouksen teki HansaRak Oy hintaan 1 245 000 euroa (alv 0%). Urakoitsijan tarjous on eritelty kolmeen osaan, jossa pihatöiden osuus on 365 000 euroa, liikuntasalin energiansäästötoimenpiteiden osuus on 175 500 euroa ja liikuntasalin rakenteiden ja talotekniikan sekä toiminallisten muutosten korjaukset 704 500 euroa.

Nyt saadun tarjouksen perusteella liikuntasalin rakennuksen korjaus ja perusparannus maksaa 880 000 euroa, mikäli pihaa ei lasketa mukaan. Liikuntasalin laajuus on, laajennus mukaan lukien 701 brm2, joten korjauksen neliöhinnaksi muodostuu noin 1 255 euroa/brm2. Tämä on samaa tasoa kuin esimerkiksi Tolkkisten monitoimitalon korjaus, joka oli samantyyppinen erillinen liikuntasalirakennus, jossa on muitakin oheistiloja. Tarjouksen hinnat noudattavat pääosin myös aikaisemmin tehtyä kustannusarviota. Energiansäästötoimenpiteet sisältävät lämpöjärjestelmän muutoksen, aurinkopaneelien asentamisen ja valaisimien vaihtamisen LED-valoiksi.

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys, syyskokous

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 5.5.2020. Kaupunginhallitus nimeäsi edustajansa Bernt Olinin varajäseneksi Hannu Aholan yhdistyksen hallitukseen. Kaupunginhallitus ilmoitti edustajalleen yhtiön vuosikokouksessa, että esityslistan suhteen ei ole huomauttamista.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.