Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 28.6.2021

Sannäs skola, urakoitsijan valinta, korjausrakentamisen ja pihan perusparannuksen urakka

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Sannäs skolan korjausrakentamisen ja pihan perusparannuksen urakan toteuttajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Porvoon
Paalurakenne Oy hintaan 1 498 000 euroa (alv 0 %).

Hankintamenettely oli avoin. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 100 %. Hinnaltaan halvimman tarjouksen jätti Porvoon Paalurakenne Oy hintaan 1 498 000 euroa (alv 0 %).

Vuokratilaratkaisuna hankittavan uuden paviljongin ja nyt tehtävän pihan perusparannuksen ja vanhan osan saneerauksen jälkeen Sannäs skolan oppilaskohtainen tilakustannus (sisäinen vuosivuokra/oppilas) vuonna 2022 tulee olevaan noin 5850 euroa/oppilas. Keskimääräinen tilakustannus kaupungissa on 2450 euroa/oppilas.

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.–31.5.2021

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi toukokuun kuukausiraportin talousarvion toteutumisesta.

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta on laadittu ajanjaksolta 1.1.2021–31.5.2021. Toimintamenoja yhteensä on kertynyt noin 157,7 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaavana ajanjaksona toimintamenoja oli kertynyt noin 153,9 miljoonaa euroa. Toimintamenot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti, mutta toimialakohtaiset erot ovat kasvamassa.

Sosiaali- ja terveystoimen menot ovat kasvaneet huhtikuun loppuun mennessä noin 4,1 miljoona euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialan talousarviomäärärahat tälle vuodelle eivät tule näillä näkymin riittämään. Sivistystoimen menot ovat alentuneet noin 0,7 miljoonaa euroa vuodentakaiseen verrattuna. Toimialan hankerahoitusten tuottoja on jaksottunut alkuvuodelle, ja tämän takia toimintatuottoja on tässä kohtaa vuotta kertynyt hyvin. Konsernihallinnon menot ovat lähes viime vuoden tasolla, tuotot laahaavat hieman jäljessä.

Verotuloja on jaksottunut alkuvuodelle noin 132,2 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaavana ajanjaksona verotuloja oli kertynyt noin 107,7 miljoonaa euroa. Yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuus korotettiin viime vuonna kesällä, joten alkuvuoden tilitykset maksettiin vielä alhaisemmalla jako-osuudella. Lisäksi Porvoon kuntakohtainen jako-osuus on korkeampi kuin viime vuonna.

Kaupungin kassatilanne on ollut hyvä.

Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti poistaa kuntavaalien tulosta koskevan asian kaupunginvaltuuston kokouksen 30.6.2021 esityslistalta.

Keskusvaalilautakunnan vahvistamassa kuntavaalien tuloksessa on havaittu virhe. Kansallisen kokoomuksen ja Suomen kristillisdemokraattien yhteisen vaalilistan viimeinen varajäsen kuuluisi ehdokkaiden vertauslukujen perusteella olla Pekka Ijäs eikä Hannele Luukkainen.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.