Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 28.6.2021

Sannäs skola, val av en entreprenör, entreprenaden med renoveringsbyggandet och ombyggnaden av gården

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Porvoon Paalurakenne Oy som lämnat det totalekonomiskt förmånligaste anbudet med ett pris på 1 498 000 € (moms 0 %) väljs till entreprenör som ska genomföra entreprenaden med renoveringsbyggandet av Sannäs skola och ombyggnaden av skolans gård.

Upphandlingsförfarandet var öppet. Inom utsatt tid lämnades två anbud. Jämförelsegrunden var anbudens totalekonomiska fördelaktighet, där prisets viktning var 100 %. Anbudet med lägsta pris gavs av Porvoon Paalurakenne Oy mot priset 1 498 000 € (moms 0 %).

Efter att den nya paviljongen som ska upphandlas som hyreslokal, ombyggnaden av gården och saneringen av den gamla delen blir lokalkostnaden per elev i Sannäs skola (intern årshyra/elev) år 2022 cirka 5850 €/elev. Den genomsnittliga lokalkostnaden är i staden 2450 €/elev.

Månadsrapport över budgetutfallet 1.1.2021–31.5.2021

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna månadsrapporten över budgetutfallet för maj för kännedom.

Månadsrapporten över budgetutfallet har gjorts upp för tidsperioden 1.1.2021–31.5.2021. Verksamhetsutgifterna är totalt cirka 157,7 miljoner euro medan de under samma tidsperiod för ett år sedan var cirka 153,9 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna har utvecklats enligt budgeten men skillnaderna mellan sektorerna håller på att växa.

Social- och hälsovårdssektorns utgifter har stigit till utgången av april med cirka 4,1 miljoner euro jämfört med respektive tidpunkt ifjol. Det ser ut som om att sektorns budgetanslag för detta år inte kommer att räcka. Bildningssektorns utgifter har minskat med cirka 0,7 miljoner euro jämfört med läget ifjol. Intäkter av sektorns projektfinansieringar har periodiserats under början av året, och därför har verksamhetsintäkterna varit bra vid denna tidpunkt av året. Koncernförvaltningens utgifter ligger på nästan samma nivå som ifjol, intäkterna släpar lite efter.

Skatteinkomsterna har i början av året periodiserats cirka 132,2 miljoner euro medan de under samma tidsperiod för ett år sedan var cirka 107,7 miljoner euro. Kommunsektorns fördelningsandel av samfundsskatten höjdes i somras, så redovisningarna i början av året betalades ännu enligt den lägre fördelningsandelen. Borgås kommunvisa fördelningsandel är dessutom högre än ifjol.

Stadens likviditet har varit god.

Fastställande av resultatet vid kommunalvalet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att ta bort ärendet angående kommunalvalets resultat från stadsfullmäktiges 30.6.2021 föredragningslista.

Man har hittat ett fel i kommunalvalets resultat som bekräftats av centralvalnämnden. Samlingspartiets och Finlands Kristdemokraters sista suppleant i den gemensamma vallistan skall enligt jämförelsetalet vara Pekka Ijäs och inte Hannele Luukkainen.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.