Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 29.6.2020

Porvoo tiiviimmäksi osaksi metropolialuetta sekä Helsingin seudun yhteistyökokousta 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti todeta, että Porvoo kytkeytyy vahvasti metropolialueen kehitykseen ja työssäkäyntialueeseen, ja että kaupungin on perusteltua hakeutua entistä tiiviimpään yhteistyöhön metropolialueen toimijoiden kanssa.

Porvoon kaupunki hakee Helsingin seudun yhteistyökokouksen jäsennyyttä yhdessä Lohjan kaupungin kanssa lähettämällä liitteenä olevan kirjeen yhteistyökokoukselle.

Kestävän talouden ohjelma seurantaryhmä

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä seurantaryhmän, jonka tehtävänä on seurata kestävän talouden ohjelman 2020-2026 täytäntöönpanoa. Ryhmä toimii kuntalain 30 § 3 momentin mukaisena määrätyn tehtävän hoitamista varten asetettuna toimikuntana.

Kaupunginhallitus nimesi ryhmän jäsenet ja puheenjohtajat:

  • Jaakko Jalonen (SDP), puheenjohtaja
  • Johan Söderberg (RKP), varapuheenjohtaja
  • Markku Välimäki (KOK), varapuheenjohtaja
  • Mikaela Nylander (RKP)
  • Matti Valasti (SDP)
  • Tuuli Hirvilammi (VIHR)
  • Outi Lankia (KESK)
  • Juha Elo (PS)
  • Joonas Dachinger (VAS)
  • Jamal Jamil (Yhtenäisyysryhmä)

Ryhmän kokouksiin osallistuvat asiantuntijoina pääsääntöisesti kaupunginhallituksen kokouksessa läsnä olevat viranhaltijat. Ryhmä voi kuulla tarpeelliseksi katsomiaan muita asiantuntijoita. Ryhmän toimikausi päättyy valtuustokauden loppuessa.

Selvitys Porvoon kaupungin mahdollisuudesta järjestää ja tuottaa Askolan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut 2.2.2020 alkaen 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedokseen väliraportin. Kaupunginhallitus totesi, että neuvotteluja ei jatketa.  

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.