Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 29.6.2020

Borgå ska bli en tätare del av metropolområdet och Helsingforsregionens samarbetsmöte 

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt konstatera att Borgå är starkt knuten till metropolområdets utveckling och pendlingsregion, och att det är motiverat att staden söker sig till ett allt tätare samarbete med aktörerna på metropolområdet.

Borgå stad ansöker tillsammans med Lojo stad om medlemskap i Helsingforsregionens samarbetsmöte genom att sända det bifogade brevet till samarbetsmötet.

Uppföljningsgrupp för programmet för hållbar ekonomi

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt tillsätta en uppföljningsgrupp, som har till uppgift att följa upp verkställandet av stadens program för hållbar ekonomi 2020-2026. Gruppen är en kommitté enligt 30 § 3 mom. i kommunallagen som är tillsatt för att sköta en viss uppgift.

Stadsstyrelsen utsåg gruppens medlemmar och ordförande:

  • Jaakko Jalonen (SDP), ordförande
  • Johan Söderberg (SFP), vice ordförande
  • Markku Välimäki (SAML), vice ordförande
  • Mikaela Nylander (SFP)
  • Matti Valasti (SDP)
  • Tuuli Hirvilammi (GRÖNA)
  • Outi Lankia (CENT)
  • Juha Elo (SAF)
  • Joonas Dachinger (VÄNST)
  • Jamal Jamil (Yhtenäisyysryhmä)

I gruppens möten deltar som sakkunniga i regel de tjänsteinnehavare som är närvarande vid stadsstyrelsens möten. Gruppen kan höra andra sakkunniga som gruppen anser är nödvändiga att höra. Gruppens mandattid tar slut då fullmäktigeperioden tar slut.

Utredning av Borgå stads möjlighet att ordna och producera Askola kommuns social- och hälsovårdstjänster fr.o.m 1.1.2021  

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna mellantidsrapporten för kännedom. Stadsstyrelsen konstaterade att förhandlingar inte fortsätts. 

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen