Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 3.10.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Porvoon museo, selvitys museotoiminnan hallinto- ja rahoitusmalleista

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä Elin Blomqvist-Valtosen muutosesityksen:

Elin Blomqvist-Valtosen esitys voitti äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen äänin 8 (Elin Blomqvist-Valtonen, Nea Hjelt, Johnny Holmström, Gia Mellin-Kranck, Jari Oksanen Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Nina Uski) – 5 (Anette Karlsson, Sami Ryynänen, Kevin Servin, Matti Valasti, Jorma Wiitakorpi).

”Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tahtotilana on edistää selostuksen vaiheen 1 (yhteistyön tiivistäminen ja vahvistaminen) mukaista kehityskulkua. Asian jatkovalmistelu aloitetaan osallistaen laajasti eri sidosryhmät ja etenemisestä laaditaan yhteinen suunnitelma.

Kaupunki päättää organisaatiorakenteen uudistamisen yhteydessä 1.1.2023 alkaen uusista luottamushenkilöpaikoista uusista luottamushenkilöistä museoyhdistyksen hallitukseen. Toiseksi kaupungin nimeämistä hallitusjäsenistä esitetään viranhaltijaa.

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Museoyhdistyksen ja kaupungin välisen sopimusluonnoksen. Sopimus tulee voimaan välittömästi molempien osapuolten hyväksyttyä sen.”

Kaupunginjohtajan esitys:

”Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tahtotilana on edistää selostuksen vaiheiden 1 (yhteistyön tiivistäminen ja vahvistaminen) ja 2 (yhteistyön syventäminen – osaksi kuntaorganisaatiota) mukaista kehityskulkua ja sitoutumista organisaatioiden yhdistämiseen strategiakaudella, kun kaupungin organisaation toiminta on vakiintunut ja suurimmat tiedossa olevat ulkoiset toimintaympäristön muutosten vaikutukset ovat nähtävissä. Asian jatkovalmistelu aloitetaan osallistaen laajasti eri sidosryhmät ja etenemisestä laaditaan yhteinen suunnitelma.

Vastuuhenkilöksi kaupungin puolelta valitaan kehittämishanketta edistämään ko. toiminnasta vastaava toimialajohtaja ja palvelualuepäällikkö yhdessä.

Kaupunki päättää organisaatiorakenteen uudistamisen yhteydessä 1.1.2023 alkaen uusista luottamushenkilöpaikoista uusista luottamushenkilöistä museoyhdistyksen hallitukseen. Toiseksi kaupungin nimeämistä hallitusjäsenistä esitetään viranhaltijaa.

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Museoyhdistyksen ja kaupungin välisen sopimusluonnoksen. Sopimus tulee voimaan välittömästi molempien osapuolten hyväksyttyä sen.”

Porvoo-mitali

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoo-mitali kutsukilpailu käynnistetään syksyn 2022 aikana, tavoitteena jakaa uusi, uniikki Porvoon-mitali vuodesta 2023 lukien. Kulttuuripalvelut laatii kutsukilpailulle alustavan ohjeistuksen joka hyväksytään erikseen kaupunginhallituksessa. Vuoden 2023 mitalin saajasta päätetään erikseen kaupunginhallituksessa kaupunginjohtajan asettaman toimikunnan ehdotuksen perusteella, ehdotus valmistellaan kaupunkilaisia osallistavalla tavalla.

Porvoon kaupungin lausunto työryhmän luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi

Kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon työryhmän luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kevin Servin esitti, että kaupunki ei anna lausuntoa asiassa. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kevin Servin jätti pöytäkirjamerkinnän asiassa.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.