Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 3.2.2020

Paras arkenakin – ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2020–2023

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pyytää suunnitelmasta lausuntoja lautakunnilta sekä vanhus- ja vammaisneuvostoilta. Lausunnot pyydetään 13.4.2020 mennessä.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma määrittelee eri toimialojen vastuita ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisessä. Suunnitelma kokoaa yhteen myös niitä toimenpiteitä, joita toteutetaan yhteistyössä muiden julkisten tahojen, yritysten sekä järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Suunnitelman keskeiset teemat ovat asuminen ja asuinympäristö, aktiivisen arjen mahdollistaminen sekä viestintä, neuvonta ja palveluohjaus.

Suunnitelma on laadittu yhteistyössä asukkaiden, vanhusneuvoston, kaupungin eri organisaatioiden vastuuhenkilöiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Jokilaakson koulu

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti sulkea kaksi tarjousta pois Jokilaakson koulun tarjouskilpailusta sekä keskeyttää Jokilaakson koulun ja muiden vastaavien rakennusten puitejärjestelyn hankintamenettelyn kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Ratayhteys Porvooseen

Kaupunginhallitus kuuli selostuksen ajankohtaisesta edunvalvontatilanteesta ja evästi jatkotoimenpiteitä. Anna-Stiina Lundqvist, Jaakko Jalonen, Mirja Suhonen, Markku Välimäki ja Nina Uski jättivät pöytäkirjamerkinnän: ”Vaikuttamistyössä Porvoon tulee keskittyä erityisesti Itärata-linjauksen edistämiseen”.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.

Lisätty pöytäkirjamerkintä 4.2.2020 klo 9.30.