Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 3.2.2020

Bäst även i vardagen – välfärdsplan för den äldre befolkningen 2020–2023

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt begära nämnder och äldre- och handikappråden ge sina utlåtanden om planen. Utlåtandena bör lämnas före 13.4.2020.

Välfärdsplanen för de äldre definierar de olika sektorernas ansvar för främjandet av de äldres välbefinnande. Planen är samtidigt en sammanställning av åtgärder som utförs i samarbete med andra offentliga instanser, företag samt med organisationer och andra allmännyttiga samfund. Planens centrala teman är boende och boendemiljö, möjligheter till en aktiv vardag samt kommunikation, rådgivning och servicehandledning.

Planen har utarbetats i samarbete med invånarna, äldrerådet, ansvarspersonerna för stadens olika organisationer samt aktörer i tredje sektorn.

Jokilaakson koulu

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utesluta två anbud ur Jokilaakson koulus anbudsförfarandet och avbryta upphandlingsförfarandet med ett ramavtal om byggande av en skolbyggnad i Kerko samt motsvarande byggnader enligt stadsdirektörens förslag.

Banförbindelse till Borgå

Stadsstyrelsen hörde en redogörelse för det aktuella intressebevakningsläget och gav anvisningar om fortsatta åtgärder. Anna-Stiina Lundqvist, Jaakko Jalonen, Mirja Suhonen, Markku Välimäki ja Nina Uski lämnade en protokollsanteckning: ”I inflytandearbetet ska Borgå särskilt koncentrera sig på att främja linjesträckningen för Östbanan”.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen

Protokollsanteckning tillsatt 4.2.2020 kl 9.30.