Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 3.5.2021

Kiinteistöjen korjaus- ja muutostyöt, puitesopimus

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita kiinteistöjen korjaus- ja muutostöiden puitesopimusurakoitsijoiksi ajalle 1.6.2021 – 31.5.2023 seuraavat toimittajat:

Osa-alue 1. rakennustekniset työt

 1. ATL-Rakennushuolto Oy
 2. ES-Urakointi Oy
 3. Pernajan Rakennus Oy
 4. Porvoon Paalurakenne Oy

Osa-alue 2. pienkorjaukset

 1. Maalaus- ja saneeraustyöt H. Lönnroth Oy
 2. Taleb Oy
 3. Oy Kivaline Ab
 4. Vilenin Rakennushuolto Oy
 5. KM-Tekniikka Oy
 6. Metu Oy
 7. Lahden Tilaremontit Oy
 8. KR-Työt Oy

Päätös optiokauden käyttämisestä tehdään toimittajakohtaisesti viimeistään neljä kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan jokaisen urakoitsijan kanssa solmitaan erillinen sopimus, joka astuu voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Toimitilajohto pyysi tarjoukset kiinteistöjen korjaus- ja muutostöistä 8.2.2021 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella. Ilmoitus julkaistiin HILMA-palvelussa ja kaupungin nettisivuilla. Hankintamenettely oli avoin. Hankinnan kohteena olivat Porvoon kaupungin toimitilajohdon hallinnassa olevien kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät yksikköhinnoilla tai tilaajan pyytämän erillisen tarjouksen perusteella tehtävät korjaus- ja muutostyöt.

Hankinta oli jaettu kahteen osa-alueeseen:

Osa-alue 1. rakennustekniset työt

 • sisäilma- ja tiivistyskorjaukse
 • tilapäistilojen vaatimat rakennustekniset työt
 • pienet peruskorjaukset
 • rakenteisiin, julkisivuun ja vesikattoon liittyvät korjaus- ja muutostyöt
 • tehtävät sisältävät päätoteuttajan vastuut, vastaavan työnjohtajan tehtävät ja työturvallisuuteen liittyviä tehtäviä ja vastuita
 • kohteista on pääsääntöisesti laadittu suunnitelma-asiakirjat

Osa-alue 2. pienkorjaukset

 • yksittäisten tilojen / huoneistojen pintaremontit ja kalustemuutokset
 • ylläpitokorjaukset
 • pienet pintakäsittelytyöt
 • kohteista ei pääsääntöisesti ole suunnitelma-asiakirjoja, vaan suoritettavan työn laajuus ja työn sisältö sovitaan tapauskohtaisesti tilaajan edustajan kanssa

Osatarjoukset hyväksyttiin siten, että tarjoaja saattoi tarjota joko osa-aluetta 1. tai 2., mutta ei molempia osa-alueita. Osa-alueen 1. osuus vuosittaisesta hankintamäärästä on noin 80 % ja osa-alueen 2. noin 20 %.

Puitejärjestelyn estämättä tilaaja voi edelleen pyytää kokonaishintaisia urakkatarjouksia erikseen valitsemiensa kohteiden korjaustöistä. Puitesopimustoimittajilla on mahdollisuus osallistua näihin kilpailutuksiin.
Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tilaaja valitsee puitesopimustoimittajiksi osa-alueeseen 1. (rakennustekniset työt) vähintään kolme tarjoajaa (mikäli hyväksyttäviä tarjouksia saadaan riittävä määrä) ja osa-alueeseen 2. (pienkorjaukset) kaikki hyväksyttävän tarjouksen jättäneet tarjoajat.

Yksittäisissä alle 150 000 euron (alv 0 %) toimeksiannoissa toimittajavalinta tehdään sekä tarjouskilpailun lopputuloksen, että toimeksiannon kohteen edellyttämän pätevyyden ja kokemuksen perusteella. Valintaan vaikuttaa lisäksi sopimuskumppanin mahdollisuus toteuttaa työ suunnitellun aikataulun mukaan. Yli 150 000 euroa (alv 0 %) toimeksiannoissa tilaaja järjestää valittujen puitesopimustoimittajien kesken ns. minikilpailutuksen, jossa tarjoukset pyydetään kaikilta osa-alueen 1. (rakennustekniset työt) puitesopimustoimittajilta. Minikilpailutuksien vertailuperusteet ilmoitetaan erikseen kunkin kilpailutuksen tarjouspyynnössä. Pääsääntöisesti käytetään halvinta (katto)hintaa, mutta myös laadullisia perusteita voidaan käyttää.

Määräaikaan 15.3.2021 mennessä saapui 21 tarjousta. Valintaperusteena molemmissa osa-alueissa oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 80 % ja laadun 20 %.

Viranhaltijapäätökset

Apulaiskaupunginjohtajan päätös 23 § 29.4.2021 (Porvoon Energian yhtiökokous) otettiin pois esityslistalta. 

Kaupunginhallitus merkitsi muut päätökset tiedoksi ja ilmoitti viranhaltijoille, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain mukaista otto-oikeuttaan.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.