Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 3.5.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Ilmasto-ohjelman mittaristo 2022

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi ilmasto-ohjelman mittaritiedon ja merkittävimmät toteutuneet ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät toimenpiteet vuoden 2022 osalta sekä hillintätoimien suunnitelman vuoden 2023 osalta.

Yksi Porvoon kaupungin keskeisistä strategisista tavoitteista on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Strategiaa toteuttamaan laadittiin vuonna 2019 ilmasto-ohjelma, joka sisältää laajan valikoiman toimenpiteitä, jotka vievät Porvoota kohti strategiassa asetettuja tavoitteita.

Ilmasto-ohjelman mittaritieto vuoden 2022 osalta on kerätty yhteen ja tiedot on julkaistu Porvoon kaupungin verkkosivuilla.

Porvoon kaupungin henkilöstöohjelma ja työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2023–2026

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupungin henkilöstöohjelman ja työsuojelun toimintaohjelman vuosille 2023–2026 ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Henkilöstöjohtaja valtuutettiin tekemään tekstiin teknisiä korjauksia.

Porvoon kaupungin henkilöstöohjelmassa linjataan kaupungin strategiaa tukeva henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöstrategiset päämäärät. Henkilöstöohjelma toimii myös työsuojelun toimintaohjelmana ja ohjaa työhyvinvoinnin kehittämistä.

Kuntapuheenjohtajapäivät 2023

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto voi osallistua Kuntapuheenjohtajapäiville.

Kuntapuheenjohtajapäivät pidetään 15.-16.6.2023 Lappeenrannassa ja toteutetaan vuosittain, sisartapahtuman Kuntajohtajapäivien tavoin. Tapahtuman järjestävät Suomen Kuntaliitto ja FCG Finnish Consulting Group. Päivillä käsitellään kuntien elinvoimaa, luottamushenkilöjohtamista ja kuntien roolia muuttuvassa tilanteessa.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.