Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 3.6.2024

Porvoon kehäsymboli.

Kaupunginjohtajan viran palkkaus ja johtajasopimus

Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen kaupunginjohtajan johtajasopimuksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti ja päätti, että Jani Pitkäniemen kokonaispalkka on virkasuhteen alkaessa 13 472 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaupunginjohtajalla on matkapuhelinetu 20 euroa kuukaudessa. Johtajasopimus astuu voimaan, kun kaupunginhallitus päätös on lainvoimainen ja kaupunginjohtaja on allekirjoittanut sen.

Puheenjohtajan esitys voitti äänestyksessä Elin Blomqvist-Valtosen esityksen äänin 8 (Vilhelmiina Eskola, Eeva Puromies, Sami Ryynänen, Kevin Servin, Nina Uski, Matti Valasti, Markku Välimäki, Jorma Wiitakorpi) – 5 (Elin Blomqvist-Valtonen, Bodil Lund, Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Pehr Sveholm). Elin Blomqvist-Valtonen esitti, että ”kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kaupunginjohtajan johtajasopimuksen ja päättää, että Jani Pitkäniemen kokonaispalkka on virkasuhteen alkaessa 12 950 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaupunginjohtajalla on matkapuhelinetu 20 euroa kuukaudessa. Johtajasopimus astuu voimaan, kun kaupunginhallitus päätös on lainvoimainen ja kaupunginjohtaja on allekirjoittanut sen.” RKP:n ryhmä jätti pöytäkirjamerkinnän asiassa.

Kaupunginvaltuusto on valinnut 13.3.2024 § 13 KTM Jani Pitkäniemen kaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi.

Keskusta-alueen päiväkotipaikkojen lisätilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä keskusta-alueen päiväkotipaikkojen lisätilojen toimittajaksi Parmaco Oy:n. Vuokrasopimus on 60 kuukautta ja kuukausivuokra 27 530 (alv. 0 %).

Omenatarhan ja Porvoon keskusta-alueen päiväkotipaikkojen tarve vuodelle 2024 on huomattavasti ennakoitua suurempi. Tilannetta on ratkaistu kevään aikana tilapäisjärjestelyillä ja lisäryhmillä eri päiväkodeissa. Syksyksi 2024 tarvitaan vielä lisätiloja kuudelle ryhmälle. Tilat on tarkoitus laittaa Ruusupuistoon ja käyttää olemassa olevaa leikkipuistoa piha-alueena päiväkodille. Tilat pyritään saamaan valmiiksi siten, että ne voidaan ottaa käyttöön syysloman jälkeen.

Palveluverkko

Asia otettiin pois esityslistalta.

Osakkeiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki ei tee tarjousta Pukkilan tarjoamista Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeista.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti esitysten mukaisesti.