Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 3.6.2024

Porvoon kehäsymboli.

Lön för tjänsten som stadsdirektör och direktörsavtal

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning godkänna direktörsavtalet med stadsdirektören enligt ordförandes beslutsförslag och beslutade att Jani Pitkäniemis totala lön är 13 472 euro i månaden vid tjänstetillträdet. Dessutom har stadsdirektören en mobiltelefonförmån på 20 euro i månaden. Direktörsavtalet träder i kraft efter att stadsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft och stadsdirektören har undertecknat det.

I omröstningen vann ordförandes förslag över Elin Blomqvist-Valtonens förslag med rösterna 8 (Vilhelmiina Eskola, Eeva Puromies, Sami Ryynänen, Kevin Servin, Nina Uski, Matti Valasti, Markku Välimäki, Jorma Wiitakorpi) – 5 (Elin Blomqvist-Valtonen, Bodil Lund, Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Pehr Sveholm). Elin Blomqvist-Valtonen föreslog att stadsstyrelsen godkänner det bifogade direktörsavtalet med stadsdirektören och beslutar att Jani Pitkäniemis totala lön är 12 950 euro i månaden vid tjänstetillträdet. Dessutom har stadsdirektören en mobiltelefonförmån på 20 euro i månaden. Direktörsavtalet träder i kraft efter att stadsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft och stadsdirektören har undertecknat det. SFP:s grupp lämnade en protokollsanteckning i ärendet.

Stadsfullmäktige har 13.3.2024 valt EM Jani Pitkäniemi till stadsdirektör för en tid på sju år.

Servicenätet

Ärendet togs bort från föredragningslistan.

Godkännande av hyresavtalet för tilläggslokaler i centrum

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna Parmaco Oy:s anbud för dagvårdens tilläggslokaler i centrumområdet. Hyresavtalet är 60 mån och månadshyran är 27 530 (moms 0 %).

År 2024 är behovet av dagvårdsplatser i Äppelgård och centrumområdet betydligt större än väntat. Situationen har lösts under våren med tillfälliga arrangemang och extra grupper i olika daghem. Hösten 2024 behövs ytterligare lokaler för sex grupper. Avsikten är att placera lokalerna i Rosenparken och använda den befintliga lekparken som gårdsplan för daghemmet. Man strävar efter att färdigställa lokalerna så att de kan tas i bruk efter höstlovet.

Förvärv av aktier

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad lämnar inget erbjudande på de aktier i Kymmenedalens El Ab som Pukkila erbjuder.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enligt beslutsförslagen.