Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 30.11.2020

Koronaepidemian johdosta tehdyt toimenpiteet

Kaupunginhallitus kuuli kokouksessa viranhaltijajohdon ja tartuntatautiviranomaisen selostuksen tilannekuvasta. Kaupunginhallitus merkitsi lisäksi tiedoksi viranhaltijapäätökset ja totesi kaupungin operatiivisessa johtamisessa noudatettavan käytännön.

Koronaepidemia on edennyt merkittävästi myös Itä-Uudellamaalla. Viikolla 48 on tehty päätöksiä tilojen sulkemisesta, etäopetukseen siirtymisestä ja suositusten antamisesta. Normaaliolojen häiriötila on syventynyt siinä määrin, että tilanne kaupungin operatiivisen johtamisen ja toiminnan osalta alkaa olla lähellä poikkeusoloja.

Kaupungin johtavat viranhaltijat ovat omassa työssään ottaneet käytäntöön keväällä noudatetut nk. poikkeusolojen johtoryhmän toimintatavat lähinnä vain sillä erotuksella, että silloin voimassa ollut hallintosäännön määrittämä, kaupunginhallituksen päätöksellä kaupunginjohtajalle myönnetty erityistoimivalta ei nyt ole käytössä.

Päätökset tehdään edelleen normaalein hallintosäännön määrittelemien valtuuksien kautta. Samalla kuitenkin operatiivisesti keskitetyllä kokonaisjohtamisen ja -koordinoinnin vahvistamisella on tarkoitus vastata poikkeukselliseen tilanteeseen. Tilannekuvan muuttuessa arvioidaan myös tarvittavat muutostarpeet muun ohella johtamis- ja päätöksentekovaltuuksien osalta.

Lausunto hallinto-oikeudelle, ABC.n asemakaavaa koskeva valitus

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle lausunnon asemakaavaa koskevaan valitukseen. Lausuntoa lyhennettiin hieman. Outi Lankia esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Outi Lankia ja Nina Uski jättivät pöytäkirjamerkinnän.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.