Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 30.5.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

HPK Palvelut Oy:n osakkeiden myynti

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä osakekaupan kauppakirjan, jolla yksi HPK Palvelut Oy:n osake myydään Sipoon kunnalle euron kauppahinnalla. Kaupan toteutuminen edellyttää, että Sipoon kunta tekee osakkeen ostamisesta ja osakassopimukseen liittymisestä erilliset päätökset. Osakkeiden omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppakirja on allekirjoitettu, kauppahinta kokonaisuudessaan on maksettu myyjälle ja yhtiöjärjestyksen mukainen lunastusoikeus todisteellisesti jätetty käyttämättä. Kevin Servin, Mikaela Nylander ja Henrik Rainio eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.1.2022 hallintopalveluiden tulevan organisoitumisen Porvoossa ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Tarkoituksena on jatkossa tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä ICT- ja käännöspalvelut yhteisen tukipalveluyhtiön kautta (HPK Palvelut Oy).

HPK Palvelut Oy on selvittänyt maalis-huhtikuussa muiden alueen kuntien ja keskeisten konserniyhtiöiden kiinnostusta ja mahdollisuutta tulla mukaan yhtiön omistajiksi ja asiakkaiksi. Sipoon kunta on esittänyt kiinnostuksensa liittyä mukaan, ainakin ICT-palveluiden osalta. Muuta alueen kunnat suhtautuivat myönteisesti mahdollisuuteen, ja ovat myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti kiinnostuneita yhtiön asiakkuudesta, mutta välitöntä kiirettä ei ole. Konserniyhtiöistä Careeria Oy selvittää parhaillaan ICT:n organisoitumistaan. Kuninkaan työterveyden kanssa on keskustelu asiakkuudesta, mutta se toteutuu aikaisintaan myöhemmässä vaiheessa toiminnan mahdollisen yhtiöittämisen myötä.

Uusien osakkaiden mukaantulo yhtiöön on tarkoituksenmukaista toteuttaa siten, että vanhat osakkeenomistajat myyvät osakkeen uusille omistajille. Porvoon kaupunki omistaa yhtiön tuhannesta osakkeesta tällä hetkelle 550 kappaletta (55 %) ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 450 kappaletta (45 %).

Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden toiminnan muutokset 2023 jälkeen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kevin Servin, Markku Välimäki ja Mikaela Nylander eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Kaupunkistrategian mittaristo

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.