Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 30.6.2021

Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

Porvoon kaupunginhallitus käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan keskiviikkona 30. kesäkuuta osallistumista Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää antaa kaupunginhallitukselle oikeuden tarvittaessa lisäpääomittaa erillisellä päätöksellä Itärata-hankeyhtiötä enintään 410 000 eurolla. Kaupungin kokonaisvastuu olisi mahdollisen lisäpääomituksen jälkeen enintään 10,21 miljoonaa euroa.

Tämä toimenpide on mahdollinen ainoastaan, jos kaikkien kuntien tekemät osakassitoumukset huomioon ottaen ei muutoin voitaisi varmistaa hankeyhtiön alkuvaiheen perustamista ja perustamiseen liittyvien menettelyjen viivytyksetöntä käynnistämistä.

Itärata-hankeyhtiön kuntarahoituspäätökset on ollut tavoitteena tehdä kaikissa hankeyhtiöneuvotteluissa mukana olleessa 25 kunnassa tai kaupungissa kesäkuun loppuun mennessä, jotta valtuustopäätökset saavat lainvoimaisuuden elokuun alkupuolella. Nurmeksen ja Pieksämäen kaupunginvaltuustot eivät ole tehneet päätöstä kesäkuussa 2021, joten aikaisemmin suunniteluilla rahoitusosuuksilla ei saavuteta valtion edellyttämää kuntarahoitusosuutta ainakaan ennen kesälomakautta.

Jotta hankeyhtiön perustaminen etenisi suunnitellusti, tulisi Itärata-hankeyhtiötä lisäpääomittaa vähintään 330 000 eurolla. Lisäksi rajaukseen on aiheellista ottaa 80 000 euron lisäys, jotta kokonaisuus ei jäisi toteutumatta jonkun pienemmän kunnan päätöksestä mahdollisesti tehtävän valituksen johdosta.

Porvoon kaupungilla on mahdollisuus vaikuttaa hankeyhtiön perustamisen aikatauluun kattamalla tällä hetkellä puuttuva määräraha tarvittavine riskivarauksineen. Itärata Oy:n rahoitussitoumukset kirjataan yhtiötä perustettaessa osakassopimukseen. Nurmeksen, Pieksämäen tai jonkin muun uuden kuntaosakkaan tehdessä päätöksensä sitoutua pääomittamaan hankeyhtiötä, on oikeudenmukaista, että Porvoon kaupungin kuntarahoitusosuutta pienennetään alkuperäisen suunnitelman mukaiseen tasoon.