Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 31.8.2020

Itäisen ratayhteyden suunnitteluhankeyhtiön pääomittaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ilmoittaa Liikenne- ja viestintäministeriölle kiinnostuksensa ratahankeyhtiön perustamiseen sekä hankeyhtiön rahoittamiseen valtion päättämän uuden radan linjauspäätöksen mukaisesti alustavasti enintään 10 miljoonalla eurolla. 

Porvoon kaupungin reunaehtona osallistumiselle on, että Helsinki–Porvoo lähijunayhteyden toteuttamisedellytykset selvitetään, ja hankeyhtiön suunnittelun lähtökohtana on mahdollistaa radalla lähijunaliikenne välillä Porvoo–Helsinki.

Kaupunginhallitus totesi, että Porvoon kannalta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto uuden radan linjaukseksi on esitettyjen selvitysten perusteella nk. Itärata (Lentorata–Porvoo–Kouvola). Porvoo osallistuu vastaavin periaattein myös nk. Itäisen rantaradan (Lentorata–Porvoo–Kotka–Luumäki) hankeyhtiön perustamiseen, mikäli valtio päätyy tähän linjausvaihtoehtoon. Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että Porvoon kaupunki on valmis neuvottelemaan rahoitusosuuksista tarkemmin, kun ratalinjaus on päätetty sekä kaikki suunnitteluhankeyhtiön pääomittamiseen osallistuvat tahot ovat selvillä. Varsinaisen päätöksen osallistumisesta hankeyhtiöön tekee kaupunginvaltuusto.

Päiväkoti Metsätähden urakkatarjousvaiheen kustannusarvio ja työn käynnistäminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä urakkatarjousvaiheen kustannusarvion. Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että päiväkoti Metsätähden rakennustyöt käynnistetään.

Päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 13.5.2019 ja luonnosvaiheen suunnitelmat 20.4.2020. Luonnosvaiheen suunnitelmien hyväksymisen yhteydessä esitettiin vaatimus, että hankkeen taloudellisuutta kehitetään edelleen. Hankkeen kustannuksia on saatu karsittua huomattavasti aikaisemmista vaiheista.

Päiväkodissa on 10 ryhmää, joiden tilat jakautuvat kahteen kerrokseen. Tilaryhmittely ja kulkuyhteydet on järjestetty nk. keskushalliratkaisun tapaan, mutta tässä keskushallin korvaa rakennuksen keskellä oleva suojaisa sisäpiha, joka jakaa liikenteen sen ympärille sijoittuviin ryhmätiloihin. Alakerrassa sijaitsee tilat yhteensä 4 päivähoitoryhmälle, keittiö ruokailutiloineen, sosiaalitilat ja sali. Salin ja ruokailutilan ratkaisut tekevät mahdolliseksi tilojen erilliskäytön muihinkin kuin päiväkodin tarpeisiin. Yläkerrassa on tilat 6 päivähoitoryhmälle sekä hallintotilat.

Lasten ryhmätilat toimivat pareittain ja ne on ratkaistu samanlaisina toisteisina tilayksikköinä. Tällä on pyritty selkeyteen ja rakentamisen rationaalisuuteen. Kiinteistön IV-konehuone sijoittuu ullakolle. Päiväkoti on laajuudeltaan 2 641 brm², eli 38 brm² suurempi kuin luonnosvaiheen suunnitelmissa. 

Hankkeessa noudatetaan samoja TerveTalo-periaatteita kuin muissa viimeaikaisissa hankkeissa. Runko ja vesikattotyöt tehdään sääsuojan alla, kohteen takuuaika on 5 vuotta ja erillinen TerveTalo-valvoja valvoo mm. betonin kuivumista, siivoustasoa ja rakennusmateriaalien varastointia.

Urakka-asiakirjojen mukaan päiväkoti on valmis 26.11.2021 ja käyttöönotettavissa 31.12.2021, mikäli rakennustyöt voidaan aloittaa syyskuun 2020 aikana.

Nyt laaditun kustannusarvion perusteella taloussuunnitelmaan tulisi varata määrärahaa yhteensä 9,8 miljoonaa euroa vuosille 2018–2022. Päiväkodin vuokra tämänhetkisen kustannusarvion mukaan on noin 583 000 euroa vuodessa eli noin 2 430 euroa laskennallista hoitopaikkaa kohti vuodessa. Uuden päiväkodin vuokra sisältää investointityöstä aiheutuvan pääomavuokran lisäksi kiinteistön ylläpitokustannukset sekä pitkän tähtäimen suunnitelman korjaukset eli PTS-korjaukset. 

Päiväkoti Metsätähden rakennusurakoitsijan valinta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita päiväkoti Metsätähden rakennushankkeen urakoitsijaksi Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n hintaan 5 945 000 euroa. 

Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta. Tarjouksensa jättivät Lapin Teollisuusrakennus Oy, Oy Rakennuspartio, Rakennusliike Kalevi Suntio Oy ja Rakennus Future Oy. Kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen jätti Rakennusliike Kalevi Suntio Oy.

Lausunto Uudenmaan metsäohjelmasta 2020–2021

Asia otettiin pois esityslistalta. 

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.