Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 6.6.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaupungin organisaatiouudistus

Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että Porvoon kaupungin organisaation uudistamisen valmistelua jatketaan. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaksi muutosta kaupunginjohtajan esityksen:

  • Nuorisopalvelut siirretään kasvun ja oppimisen toimialan alta elinvoiman toimialan alle.
  • Liikunnan tekniset tukipalvelut ja liikuntarakennusten ylläpito ja hallinnointi siirretään elinvoiman toimialan alle niin, että se muodostaa nykyorganisaation tapaan yhteisen kokonaisuuden liikunnan ydinpalveluiden kanssa.

    Koska Kokonniemen kokonaisuus siirtyy pian projektisuunnitteluvaiheeseen ja useat olemassa olevat liikuntatilat korvataan uusilla ja nykyaikaisilla kiinteistöillä muutaman vuoden sisällä, ei ole tällä hetkellä tarkoituksenmukaista muuttaa liikuntatilojen hallintomallia. Sen sijaan vastaperustetun konsernijaoston tulisi yhdessä Kokonniemen kehitysyhtiön ja liikuntapalveluiden kanssa laatia joustava ja ajantasainen malli siitä, miten liikuntatiloja hoidetaan ja kuka on vastuussa kiinteistöjen ylläpidosta ja teknisestä toiminnasta tulevaisuudessa. Lisäksi on laadittava yksityiskohtainen vaikutustenarviointi ennen kuin uudesta liikuntatoimintojen hallintomallista päätetään. Päätökset uudesta hallintomallista tehdään vuoden 2023 aikana ja malli tulee voimaan viimeistään tilikauden 2024 alussa.

Kaupunginhallitus ei hyväksynyt seuraavia esityksiä:

  • Sami Ryynänen esitti, että taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö siirretään kasvun ja oppimisen toimialan alle. Kaupunginjohtajan esitys voitti äänestyksessä Ryynäsen esityksen äänin 8 (Elin Blomqvist-Valtonen, Tuuli Hirvilammi, Nea Hjelt, Johnny Holmström, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Nina Uski, Jorma Wiitakorpi) – 5 (Anette Karlsson, Bodil Lund, Sami Ryynänen, Johan Söderberg, Matti Valasti).
  • Bodil Lund esitti, että elinvoimalautakunnan alle perustetaan kulttuurijaosto. Kaupunginjohtaja esitys voitti äänestyksessä Lundin esityksen äänin 10 (Elin Blomqvist-Valtonen, Nea Hjelt, Johnny Holmström, Anette Karlsson, Sami Ryynänen, Kevin Servin, Johan Söderberg, Nina Uski, Matti Valasti, Jorma Wiitakorpi) – 3 (Tuuli Hirvilammi, Bodil Lund, Frida Sigfrids).

Johnny Holmström esitti asian käsittelyn aikana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 (Elin Blomqvist-Valtonen, Tuuli Hirvilammi, Nea Hjelt, Anette Karlsson, Bodil Lund, Frida Sigfrids, Sami Ryynänen, Kevin Servin, Nina Uski, Matti Valasti, Jorma Wiitakorpi) – 2 (Johnny Holmström, Johan Söderberg). Johnny Holmström ja Johan Söderberg jättivät pöytäkirjamerkinnän asiassa.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2023–2025 ja talousarviokehys vuodeksi 2023

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Yritystontin varaaminen Kuninkaanportti eteläinen alue

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki varaa Sjaelso Finland Oy:lle Kuninkaanportti eteläinen alue (AK 433) nimisen asemakaavan mukaisen korttelin 2001 tontin 7. Tämä varauspäätös on voimassa 8 kuukautta sen saatua lainvoiman. Kaupunki perii varausmaksuna 600 euroa tämän päätöksen saatua lainvoiman.

Asuintonttien varaaminen Opistokuja 1

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki varaa Aktorus Asunnot Oy:lle Opistokuja 1 (AK 544) nimisen asemakaavan mukaiset tontit 1 ja 2. Tämä varauspäätös on voimassa 8 kuukautta sen saatua lainvoiman. Kaupunki perii varausmaksuna 12 000 euroa tämän päätöksen saatua lainvoiman.

Edustajan nimeäminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 17.6.2022

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 17.6.2022.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Johanna Aaltosen Porvoon kaupungin edustajaksi yhtymäkokoukseen. Kaupunginhallitus antoi kokouksessa toimintaohjeet ja evästyksen yhtymäkokouksen edustajalle.

Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden toiminnan muutokset 2023 jälkeen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä Sipoon kunnan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen päätökset tiedokseen ja sekä päätti keskeyttää toistaiseksi yhtiöittämisen valmistelun.

Mikaela Nylander, Frida Sigfrids, Kevin Servin ja Markku Välimäki eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Sipoon kunta on päättänyt 11.4.2022 hyväksyä työterveyspalvelujen tuottamisesta Itä-Uudellamaalla tehdyn selvityksen johtopäätökset ja esittää valtuustolleen yhtiön perustamista yhdessä Porvoon kaupungin ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa. Sen sijaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus on kokouksessaan 19.5.2022 päättänyt, että se hankkii työterveyspalvelut kilpailuttamisen kautta markkinoilta.

Kun työterveyshuollon yleinen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueelle ja liikelaitoksen nykyiset asiakasmäärät vähenevät, ei yhtiön perustamisen välitön jatkaminen hyvinvointialueen päätöksen jälkeen ole tarkoituksenmukaista. Yhteistyötä jatketaan Sipoon kunnan kanssa nykyisen yhteisesti hallinnoidun liikelaitoksen puitteissa. Liikelaitos ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin järjestämisvastuun, sosiaali- ja terveystoimen sekä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen irrottamiseksi nykyisestä toiminnasta. Samalla selvitetään liikelaitoksen rooli mahdollisena kaupunkikonsernin työterveyspalveluiden tuottajana. Tarkoitus on, että liikelaitos irtisanoo järjestämisvastuullisen toiminnan tarvittavilta osiltaan kesäkuun aikana erillisellä päätöksellä.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.