Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 6.9.2021

Edustajien nimeäminen Borgå Folkakademi AB:n hallitukseen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä neljä luottamushenkilöedustajaa Borgå Folkakademi Ab:n hallitukseen esitettäväksi yhtiökokouksessa 8.9.2021:

  • Torbjörn Blomqvist, puheenjohtaja
  • Mikael Söderström
  • Ronja Roms
  • Bodil Lund

Kysely Suomen kunnille, TE-palvelut 2024 -uudistus

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa vastauksen kyselyyn, joka koskee TE-palvelujen siirtämistä kunnille. 

Maamme hallitus on päättänyt jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Uudistuksen valmistelun aikana määritetään muun muassa, mitkä palvelut järjestetään paikallisesti ja mitkä keskitetysti, miten kuntien kannustava rahoitusmalli jatkossa toimii ja millaiseksi uuden palvelujärjestelmän tietojärjestelmä- ja kokonaisarkkitehtuuri- sekä tiedolla johtamisen rakenteet määrittyvät.

Työ- ja elinkeinoministeriö kartoittaa maan kaikkien kuntien näkemyksiä uudistuksen osa-alueisiin. Ministeriö selvittää kyselyllä kuntien näkymiä vuoteen 2024 ja valmiuksia ottaa vastaan työllisyyden hoidon tehtävien järjestämisvastuu yksin tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Lisäksi toivotaan näkökulmia siitä, mitä uudistuksessa pitäisi kuntien näkökulmasta erityisesti huomioida, jotta kunnat kykenisivät hoitamaan TE-palveluiden järjestämisvastuun.

Porvoon kaupungin lausunto kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa valtiovarainministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta.

Esityksellä muutettaisiin takauskeskuslakia siten, että takauskeskus voisi myöntää takauksia Kuntarahoitus Oyj:n sellaiselle varainhankinnalle, jolla rahoitetaan sote-uudistuksessa perustettavia hyvinvointialueita.

Porvoon kaupunki näkee esityksen Kuntien takauskeskusta koskevan lain muuttamisesta monelta osin ongelmalliseksi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.