Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 7.12.2020

Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa koronapandemiatilanteen huonotuessa

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta. Kaupunginhallitus oikeutti viranhaltijajohdon ja hallintosäännön määrittelemät viranhaltijat suorittamaan asiassa edellytettävät tarpeelliset neuvottelut ja rajaamaan neuvottelujen kohteena olevat henkilöstöryhmät. Neuvottelujen lopputulos raportoidaan kaupunginhallitukselle. Neuvottelujen lopputuloksen pohjalta kaupunginhallitukselle valmistellaan päätökset mahdollisista jatkotoimista. Matti Valasti ei osallistunut asian käsittelyyn.

Vaalilautakuntien asettaminen kuntavaaleihin 2021

Kaupunginhallitus päätit yksimielisesti panna asian pöydälle.

Talousarviomuutos vuoden 2020 talousarvioon

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 talousarvion valtionosuustuloihin lisätään 8,0 miljoonaa euroa valtion seitsemännen lisätalousarvion perusteella.

Valtio tukee vuonna 2020 kuntia koronavirusepidemian aiheuttamien kustannusten sekä verotulomenetysten takia. Tuki suunnataan kunnille pääosin valtionosuusjärjestelmän kautta sekä kuntaryhmän korotetun yhteisövero-osuuden kautta. Tuen määrä ja laskentaperiaatteet ovat täsmentyneet vuoden mittaan valtion lisätalousarvioiden myötä.

Porvoon osuus valtion seitsemännen lisätalousarvion kunnille suunnatusta tuesta tulee tiedossa olevien laskentakriteerien perusteella olemaan noin 8 miljoonaa euroa. Kaupunki saa vuonna 2020 valtiolta koronan takia yhteensä noin 15 miljoonaa euroa ylimääräistä tukea valtionosuusjärjestelmän kautta ja yhteisöveron jako-osuuden kautta noin 8 miljoonaa euroa tukea. Yhteensä kaupunki saa siten yhteensä noin 23 miljoonaa euroa koronatukea valtiolta vuonna 2020 verorahoituksen kautta.

Kaupungin talousarvion mukaisia valtionosuustuloja korotettiin lokakuussa, jolloin kaupungin talousarvioon lisättiin aiempien valtion lisätalousarvioiden mukaiset päätökset kuntien tukemisestä. Valtion seitsemännen lisätalousarvion perusteella kaupungin talousarvion valtionosuustuloja on tarpeen korottaa vielä 8 miljoonalla eurolla.

Kaupungin valtionosuustulot tuleva vuonna 2020 olemaan yhteensä noin 76 miljoonaa euroa. Vuodelle 2021 kaupungin valtionosuudet tulevat vähenemään noin 63 miljoonaan euroon.

Valtio tukee erikseen koronavirusepidemian sairaanhoitopiireille aiheuttamia kustannuksia. Vielä ei ole tiedossa minkä suuruisiksi Porvoon erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat muodostumaan vuonna 2020.

Kaupungin vuokraamien liiketilojen vuokranalennusmalli

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vuokranalennusmallin ajalle 1.11.2020 – 30.4.2021.

Porvoon elävä keskusta ry:n syyskokous

Kaupunginhallitus päätti esittää, että erovuorossa olevat Kari Hällström ja varajäsen Hanna Linna-Varis jatkavat yhdistyksen hallituksessa.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.