Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 8.11.2021

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelma

(Päivitetty 9.11.2021 klo 12.45: lisätty talousarviokäsittelyn liitteet)

Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman. Kaupunginhallitus hyväksyi runsaasti muutoksia kaupunginjohtajan esitykseen. 

Veroprosentit

Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 19,75 % ja että vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit vahvistetaan kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti

 • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
 • vakituiset asuinrakennukset 0,50 %
 • muut asuinrakennukset 1,30 %
 • rakentamaton rakennuspaikka, ei määrätty
 • yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
 • voimalaitos 3,10 %

Ensimmäisessä äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys voitti Tapani Eskolan esityksen äänin 9 (Servin Kevin, Elin Blomqvist-Valtonen, Jorma Wiitakorpi, Nea Hjelt, Holmström Johnny, Nina Uski, Johan Söderberg, Sigfrids Frida, Lund Bodil) – 4 (Eskola Tapani, Karlsson Anette, Hirvilammi Tuuli, Valasti Matti). Tapani Eskola esitti, että, tuloveroprosentti korotetaan 20 prosenttiin. 

Johan Söderberg esitti, että tuloveroprosenttia alennetaan 0,5 prosenttia 19,25 prosenttiin. Söderbergin esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. 

Toisessa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys voitti Tapani Eskolan esityksen äänin 9 (Lund Bodil, Jorma Wiitakorpi, Sigfrids Frida, Nea Hjelt, Johan Söderberg, Holmström Johnny, Nina Uski, Elin Blomqvist-Valtonen, Servin Kevin) –4 (Valasti Matti, Hirvilammi Tuuli, Karlsson Anette, Eskola Tapani). Tapani Eskola esitti, että rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi vahvistetaan 6,0. 

Sivistystoimen palveluverkon ennustemalli, Kevätkumpu

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä Elin Blomqvist-Valtosen muutosesityksen: ”Kaupunginhallitus ei näe tarkoituksenmukaisena toteuttaa kaupunginjohtajan esittelytekstissä esittämiä oppilaaksiottoalueen muutoksia. Kaupunginhallitus edellyttää, että jokaisella koululla on jatkossakin määrätty oma oppilaaksiottoalue, joka määrittää kunkin lapsen lähikoulun. Kaupunginhallitus edellyttää, että ennustemallin valmistuttua koulutusjaostot tekevät hallintosäännön mukaisesti kokonaistarkastelun oppilaaksiottoalueisiin huomioiden edellä kuvatun lähikouluperiaatteen. Kaupunginhallitus valtuuttaa toimitilajohdon, edellyttäen, että valtuusto hyväksyy näiltä osin talousarvioesityksen vuodelle 2022, hankkimaan opetustiloja koskevan moduuliratkaisun Sarastian puitesopimuksen kautta minikilpailutuksella Kevätkumpuun. Moduuliratkaisu sisältää 8 luokkatilaa, henkilökunnan tilat, aulan, ruokailutilan sekä tarvittavat eriytystilat ja muut tukitilat, yhteensä noin 1280brm². Kokonaisuus suunnitellaan sivistystoimen kanssa siten, että tilat ovat valmiina elokuussa 2022. Varhaiskasvatukselle varataan tilat Kanteletalon sisältä jatkosuunnittelussa. Moduulit sijoitetaan nykyisen Kanteletalon kanssa samalle tontille. Toimitilojen hankkimista varten lisätään lisämääräraha toimitilajohdolle vuodelle 2022 yhteensä 400 000 euroa mikä sisältää perustamis- ja pihanrakennuskustannuksia 240 000 (investointi) euroa ja varsinaisia vuokrakustannuksia 160 000 euroa. Jatkotarve tulee lisäämään käyttökustannuksia ko. tiloille sivistystoimen osalta 400 000 euroa vuodessa.”

Blomqvist-Valtosen esitys voitti äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen äänin 10 (Karlsson Anette, Servin Kevin, Johan Söderberg, Lund Bodil, Hirvilammi Tuuli, Valasti Matti, Holmström Johnny, Eskola Tapani, Elin Blomqvist-Valtonen, Sigfrids Frida) –3 (Nina Uski, Jorma Wiitakorpi, Nea Hjelt).

Kaupunginjohtajan esitys: ”Kaupunginhallitus valtuuttaa toimitilajohdon, edellyttäen että valtuusto hyväksyy näiltä osin talousarvioesityksen vuodelle 2022, hankkimaan opetustiloja koskevan moduuliratkaisun Sarastian puitesopimuksen kautta minikilpailutuksella Kevätkumpuun mahdollisimman lähelle varsinaista koulurakennusta. Moduuliratkaisu sisältää noin 7 luokkatilaa, henkilökunnan tilat, aulan, ruokailutilan sekä tarvittavat eriytystilat ja muut tukitilat, yhteensä noin 1.110 brm². Kokonaisuus suunnitellaan yhdessä sivistystoimen kanssa siten, että tilat ovat valmiina elokuussa 2022. Varhaiskasvatukselle varataan tilat Kanteletalon sisältä jatkosuunnittelussa. Tämän ratkaisun ei tule lisätä henkilöstökustannusten määrää sivistystoimessa. Toimitilojen hankkimista varten lisätään lisämääräraha toimitilajohdolle vuodelle 2022 yhteensä 400 000 euroa, mikä sisältää perustamis- ja pihanrakennuskustannuksia 240 000 euroa ja varsinaisia vuokrakustannuksia 160 000 euroa. Sivistystoimi velvoitetaan tekemään sellaiset muutokset oppilaaksiottoalueisiin, että lisätilojen tarve voidaan pitää seitsemässä moduulissa seuraavien viiden vuoden aikana. Ratkaisu tehdään viideksi vuodeksi. Jatkotarve vuosille 2023–2027 tulee lisäämään käyttökustannuksia ko. tiloille sivistystoimen osalta 400 000 euroa vuodessa.”

Kaupungin edustajat yhdistyksissä

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita kaupungin edustajat yhdistyksiin kaupunginhallituksen toimikaudeksi. 

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y:

 • vuosikokousedustaja Hans von Bagh
 • hallituksen jäsen Erkki Naumanen, varajäsen Eija Quinlan

Porvoon Elävä Keskusta ry:

 • vuosikokousedustaja Riitta Ahola
 • hallituksen jäsen Minttu Helanne, varajäsen Samu Nikki
 • hallituksen jäsen Ingalill Tuomolin, varajäsen Katja Paasonen

Sydkustens landskapsförbund r.f.: edustajat valitaan myöhemmin.  

Kaupungin takaus ja antolainauspolitiikka, varainhankinta- ja sijoituspolitiikka sekä hallintosäännön muuttaminen 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. 

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.