Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 9.3.2020

Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2020–2021

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita vanhusneuvoston jäsenet vuosille 2020–2021. Kaupunginhallitus valitsi jäsenten keskuudesta neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 • Numelin Carl-Johan (pj.), varajäsen Ahlnäs Benita
 • Aartila Ros-Marie (vpj.), varajäsen Bengt Andergård
 • Dahlqvist Bengt, varajäsen Fagerstedt Börje
 • Heinonen Lars, varajäsen Korpiluoma Raili
 • Knuuttila Hilkka, varajäsen Mieskonen Risto
 • Ruuskanen Tapio, varajäsen Hiltunen Kirsti
 • Sorjonen Leena, varajäsen Nieminen Asser
 • Luoma Anja, varajäsen Viljanen Helena
 • Heiskanen Heli, varajäsen Rita Maija-Liisa

Vanhusneuvostolle on lain mukaan annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvoston asettaminen vuosille 2020–2021

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita vammaisneuvoston jäsenet vuosille 2020–2021. Kaupunginhallitus valitsi jäsenten keskuudesta neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 • Aaltonen Johanna (pj.), varajäsen Turpeinen Tarja-Tuulikki
 • Håkan Westerholm (vpj.), varajäsen Vis Katja
 • Koponen Seija, varajäsen Keskitalo Markus
 • Kiljunen Jorma, varajäsen Kokko Elsa
 • Aatelo Maija, varajäsen Hietala Erkki
 • Kähkönen Hanna, varajäsen Ruuska Saara-Maija
 • Nuotio Kirsti, varajäsen Reinivuo Hilkka
 • Lehesniemi Matti, varajäsen Nieminen Mikko
 • Sievers Hannu, varajäsen Sorvali Sirkka

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Purku-urakka vuonna 2020

Toimitilajohto on pyytänyt tarjouksia purku-urakasta, joka käsittää kolme eri kokonaisuutta: 

 1. Inveonin alue
 2. Epoon vanhainkodin alue
 3. Saxbyn urheilukentän pukukoppi, Saxby lato, Saxby liikuntarakennus, Tolkkisten eläkeläistalo, Tolkkisten päiväkoti, Toukovuoren kaksi latoa, Johannisbergin vanhainkodin rakennus G, Piispankatu 15 sisäpuolenpurkutyöt

Valintaperusteena oli halvin hinta. Määräaikaan mennessä jätettiin kuusi tarjousta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita purku-urakoitsijat seuraavasti:

 1. Osa 1, Totaalipurku Oy hintaan 853 000 euroa (alv. 0 %)
 2. Osa 2, Totaalipurku Oy hintaan 480 000 euroa (alv. 0 %)
 3. Osa 3, Fortum Waste Solutions Oy hintaan 308 700 euroa (alv. 0 %)

Hankintaoikaisuvaatimukset

Jokilaakson koulun rakennusurakkaa sekä muiden rakennusten rakentamisen puitejärjestelyä koskevien hankintojen hankintaoikaisuvaatimukset otettiin pois esityslistalta. Kaupunginhallitus käsittelee asioita 16. maaliskuuta.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.