Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 9.3.2020

Tillsättande av äldrerådet 2020–2021

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utse ledamöter till äldrerådet för åren 2020–2021. Stadsstyrelsen valde bland ledamöterna också en ordförande och en vice ordförande.

 • Numelin Carl-Johan (ordförande), ersättare Ahlnäs Benita
 • Aartila Ros-Marie (vice ordförande), ersättare Bengt Andergård
 • Dahlqvist Bengt, ersättare Fagerstedt Börje
 • Heinonen Lars, ersättare Korpiluoma Raili
 • Knuuttila Hilkka, ersättare Mieskonen Risto
 • Ruuskanen Tapio, ersättare Hiltunen Kirsti
 • Sorjonen Leena, ersättare Nieminen Asser
 • Luoma Anja, ersättare Viljanen Helena
 • Heiskanen Heli, ersättare Rita Maija-Liisa

Äldrerådet ska enligt lagen ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för äldre människor och för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som de behöver.

Tillsättande av handikapprådet 2020–2021

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utse medlemmarna till handikapprådet för åren 2020–2021. Stadsstyrelsen valde bland medlemmarna en ordförande och en vice ordförande för rådet.

 • Aaltonen Johanna (ordförande), ersättare Turpeinen Tarja-Tuulikki
 • Håkan Westerholm (vice ordförande), ersättare Vis Katja
 • Koponen Seija, ersättare Keskitalo Markus
 • Kiljunen Jorma, ersättare Kokko Elsa
 • Aatelo Maija, ersättare Hietala Erkki
 • Kähkönen Hanna, ersättare Ruuska Saara-Maija
 • Nuotio Kirsti, ersättare Reinivuo Hilkka
 • Lehesniemi Matti, ersättare Nieminen Mikko
 • Sievers Hannu, ersättare Sorvali Sirkka

Rådet för personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som de behöver.

Rivningsentreprenad 2020

Lokalitetsledningen har begärt anbud på en rivningsentreprenad som omfattar tre olika helheter:

 1. Inveons område
 2. Ebbo åldringshems område
 3. Omklädningsrumsbyggnaden på Saxby idrottsplan, Saxby lada, Saxby idrottsbyggnad, pensionärshuset i Tolkis, Tolkis daghem, två lador i Majberget, byggnad G i Johannisbergs åldringshem, rivningsarbeten inomhus i Biskopsgatan 15

Urvalskriteriet var lägsta pris. Inom utsatt tid lämnades sex anbud.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja rivningsentreprenörerna som följer:

 1. Del 1, Totaalipurku Oy mot ett pris på 853 000 euro (moms 0 %)
 2. Del 2, Totaalipurku Oy mot ett pris på 480 000 euro (moms 0 %)
 3. Del 3, Fortum Waste Solutions Oy mot ett pris på 308 700 euro (moms 0 %)

Begäran om upphandlingsrättelse

Upphandlingsförfarande som gäller byggnadsentreprenaden i Jokilaakson koulu och ramarrangemanget av byggande av andra byggnader togs bort från föredragningslistan. Stadsstyrelsen behandlar ärenden den 16 maj. 

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen